Bảng ngọc Maloch

bang-ngoc-maloch

Bạn đang cần một bảng ngọc cho Maloch phát huy tối đa sức mạnh của vị tướng này phải không ? Bài viết này sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Maloch
Maloch

Bảng ngọc bậc 3 cho Maloch đấu sĩ

10 VIÊN ĐỎ III KIM THÂN

 • Tốc đánh +1%
 • Máu tối đa +33.7
 • Giáp +2.3

10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY

 • Tốc đánh +1%
 • Tốc chạy +1%

10 VIÊN LỤC III MÁU TỐI ĐA/GIÁM HỒI CHIÊU

 • Máu tối đa +37.5
 • Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc bậc 3 cho Maloch sát thương

10 VIÊN ĐỎ III CÔNG VẬT LÝ/HÚT MÁU

 • Công vậy lý +2.5
 • Hút máu +0.5%

10 VIÊN TÍM III CÔNG VẬT LÝ/TỐC CHẠY

 • Công vật lý +1.6
 • Tốc chạy +1%

10 VIÊN LỤC III THÁNH QUANG

 • Giáp +2.7
 • Giáp phép +2.7
 • Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc bậc 2 cho Maloch

10 VIÊN ĐỎ II CÔNG VẬT LÝ/MÁU TỐI ĐA

 • Công vật lý +1.5
 • Máu tối đa +13.5

10 VIÊN TÍM II MÁU TỐI ĐA/GIÁP

 • Máu tối đa +36
 • Giáp +1.6

10 VIÊN LỤC II TIỀM NĂNG

 • Máu tối đa +15.7
 • Hồi máu/5s +3.1
 • Giảm hồi chiêu +0.3%

Đánh giá bảng ngọc

+ Maloch là tướng chống chịu vì thế ưu tiên ngọc máu và giáp.

+ Một chút sát thương cũng khó Ok với vị tướng này.

+ Maloch cần giảm hồi chiêu để sử dụng chiêu thức một cách liên tục.

> Tìm hiểu thêm : Khắc chế Maloch