Bảng ngọc pháp sư liên quânPháp sư liên quân rất cần ngọc ở giai đoạn khởi đầu. Đầu tư 1 bảng ngọc tốt là cách chơi pháp sư hiệu quả nhất bạn nên làm đầu tiên.

-> Dưới đây là 3 cách lên bảng ngọc pháp sư liên quân cho các bạn lựa chọn.

Bảng ngọc pháp sư 1

Ưu tiên dùng cho các pháp sử có khả năng sốc sát thương như :

Chi tiết bảng ngọc :

10 VIÊN ĐỎ III CÔNG PHÉP

 • Công phép +5.3

10 VIÊN TÍM III HÚT MÁU PHÉP

 • Hút máu phép +1.6%

10 VIÊN LỤC III CÔNG PHÉP/GIẢM HỒI CHIÊU

 • Công phép +2.4
 • Giảm hồi chiêu +0.7%

Bảng ngọc pháp sư 2

Dùng cho các pháp sư đi rừng như :

Chi tiết bảng ngọc :

10 VIÊN ĐỎ III CÔNG PHÉP/XUYÊN THỦ PHÉP

 • Công phép +4.2
 • Xuyên giáp phép +2.4

10 VIÊN TÍM III CÔNG PHÉP/HÚT MÁU PHÉP

 • Công phép +2.4
 • Hút máu phép +1%

10 VIÊN LỤC III MÁU TỐI ĐA/GIÁM HỒI CHIÊU

 • Máu tối đa +37.5
 • Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc pháp sư 3

Là 1 sự pha trộn giữa 2 bảng ngọc trên, dùng chung cho tất cả các loại pháp sư trong liên quân mobile.

5 VIÊN ĐỎ III CÔNG PHÉP

 • Công phép +5.3

5 VIÊN ĐỔ III CÔNG PHÉP /XUYÊN GIÁP PHÉP

 • Công phép +4.2
 • Xuyên giáp phép +2.4

5 VIÊN TÍM III HÚT MÁU PHÉP

 • Hút máu phép +1.6%

5 VIÊN TÍM III CÔNG PHÉP/HÚT MÁU PHÉP

 • Công phép +2.4
 • Hút máu phép +1%

5 VIÊN LỤC III CÔNG PHÉP/GIẢM HỒI CHIÊU

 • Công phép +2.4
 • Giảm hồi chiêu +0.7%

5 VIÊN LỤC III MÁU TỐI ĐA/GIÁM HỒI CHIÊU

 • Máu tối đa +37.5
 • Giảm hồi chiêu +0.6%

Như vậy làm mình đã chia sẻ xong các cách lên bảng ngọc cho Pháp Sư, các bạn có thể tham khảo thêm : Cách lên bảng ngọc cho sát thủ