cau-noi-cua-aatrox

Câu nói của Aatrox

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Aatrox khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Aatrox “Now, hear the silence of annihilation!” -> “Bây giờ, hãy nghe sự im lặng của sự hủy diệt!” Câu nói khi Ban Aatrox “Let me end this!” -> “Hãy để tôi kết thúc điều này!” Câu nói chế nhạo …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-kayle

Câu nói của Kayle

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Kayle khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói hài hước của Kayle Một chút hài hước của Kayle làm cho trận đấu vui hơn Evil fears only fire! And Yordles, because, what even ARE they?” Nỗi sợ hãi chỉ có lửa! Và Yordles, bởi vì, thậm chí chúng là gì? …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-leona

Câu nói của Leona

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Leona khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Leona “The dawn has arrived.” – >”Bình minh đã đến.” Câu nói khi ban Leona “I must not fall.” -> “Tôi không được ngã. “ Câu nói khi Leona tấn công Một khi Leona tấn công sẽ nói gì “Twilight …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-nunu

Câu nói của Nunu

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của NUNU khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick của Nunu Ừ! tôi sẽ nói với bạn khi Pick tối như sau: “Every adventure is better with a friend! (Willump noises) (Laughs)” -> “Mọi cuộc phiêu lưu đều tốt hơn với một người bạn! (Tiếng ồn Willump) (Cười)” Câu …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-tahm-kench

Câu nói của Tahm Kench

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Tahm Kench khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói của Tahm Kench khi Pick “Call me king, call me demon – water forgets the names of the drowned.” -> “Gọi tôi là vua, gọi tôi là quỷ – nước quên tên của những người bị chết đuối. “ Câu nói …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-taric

Câu nói của Taric

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Taric khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Taric “That glimmer of hope you see, that’s me.” -> “Tia hy vọng mà bạn nhìn thấy, đó là tôi.” Câu nói khi Ban Taric “Your judgement is clouded. Seek clarity.” -> “Phán quyết của bạn bị che mờ. Tìm …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-zyra

Câu nói của Zyra

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Zyra khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Zyra “Feel the thorns’ embrace.””Cảm nhận cái gai của cái ôm.” Câu nói Ban Zyra “Soon.” -> “Sớm” Câu nói khi Zyra tấn công Tân công sẽ nói “Death is in bloom.” Cái chết đang nở rộ. “Choke the life …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-zilean

Câu nói của Zilean

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Zilean khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói của Zilean khi Pick “I knew you would do that… ” -> “Tôi biết bạn sẽ làm điều đó …” Câu nói của Zilean khi Ban “Inevitably.” -> “Không thể tránh khỏi.” Câu nói khi bắt đầu game I feel like I’ve …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-ziggs

Câu nói của Ziggs

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Ziggs khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Ziggs “This’ll be a blast!” -> “Đây sẽ là một vụ nổ!” Câu nói khi Ban Ziggs “I’m going, I’m going.” -> “Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi.” Câu nói khi Ziggs tấn công Mỗi tấn công Ziggs sẽ nói …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-yorick

Câu nói của Yorick

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Yorick khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Yorick “Fear not… I will make use of your corpse.” -> “Đừng sợ … tôi sẽ tận dụng xác chết của bạn. “ Câu nói khi Ban Yorick “It’s your funeral.” -> “Đây là đám tang của bạn.” Câu nói …

Xem chi tiết
cau-noi-vladimir

Câu nói của Vladimir

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Vladimir khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Vladimir “The rivers will run red.” -> “Những dòng sông sẽ chảy đỏ.” Câu nói khi ban Vladimir “I’m absolutely livid.” – >”Tôi hoàn toàn sống động.” Câu nói khi Vladimir tấn công Khi tấn công Valdimir sẽ nói những …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-viktor

Câu nói của Viktor

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Viktor khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Viktor “Join the glorious evolution.” -> “Tham gia vào sự tiến hóa vẻ vang.” Câu nói khi Ban Viktor “Inferior constructs.” -> “Cấu trúc kém hơn.” Câu nói khi Viktor tấn công Mỗi khi tấn công Viktor sẽ nói “Inferior …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-velkoz

Câu nói của Vel’Koz

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Vel’Koz khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Vel’Koz “Nowledge through… disintegration.” -> “kiến thức thông qua … sự tan rã. “ Câu nói khi Ban Vel’Koz “That’s unexpected.”- > “Thật bất ngờ.” Câu nói khi Vel’Koz tấn công Mỗi khi tấn công Vel’koz điều nói những câu …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-veigar

Câu nói của Veigar

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Veigar khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Veigar “Know that if the tables were turned, I would show you no mercy!” -> “Biết rằng nếu các bàn được quay, tôi sẽ cho bạn thấy không thương xót!” Câu nói khi Ban Veigar “Your commands tire me.” -> …

Xem chi tiết
cau-noi-twisted-fate

Câu nói của Twisted Fate

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Twisted Fate khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Twisted Fate “Lady luck is smilin’.” -> “Quý cô may mắn là smilin ‘.” Câu nói khi Ban Twisted Fate “I reckon.” – > “Tôi nghĩ.” Câu nói khi Twisted Fate tấn công Mỗi khi tấn công Twisted Fate …

Xem chi tiết