khac-che-thresh

Khắc chế Thresh mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Thresh trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Thresh chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Thresh chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Thresh Để khắc chế Thresh các bạn nên sử dụng các tướng hỗ trợ có nhiều kỹ năng khống chế, …

Xem chi tiết
khac-che-zeri

Khắc chế Zeri mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Zeri trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Zeri chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Zeri chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Zeri Để khắc chế Zeri Bot Lane các bạn nên sử dụng các tướng xạ thủ có khả năng cơ …

Xem chi tiết
khac-che-teemo

Khắc chế Teemo mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Teemo trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Teemo chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Teemo chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Teemo Để khắc chế Teemo Top các bạn nên sử dụng các tướng solo mạnh dễ dàng áp đảo Teemo …

Xem chi tiết
khac-che-taric

Khắc chế Taric mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Taric trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Taric chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Taric chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Taric Để khắc chế Taric Support các bạn nên sử dụng các tướng khống chế từ xa hoặc chống chịu …

Xem chi tiết
khac-che-taliyah

Khắc chế Taliyah mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Taliyah trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Taliyah chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Taliyah chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Taliyah Rừng Để khắc chế Taliyah đi rừng các bạn nên sử dụng các tướng bắt hoặc khống chế tốt …

Xem chi tiết
khac-che-tahm-kench

Khắc chế Tahm Kench mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Tahm Kench trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Tahm Kench chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Tahm Kench chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Tahm Kench Để khắc chế Tahm Kench ở Top các bạn nên sử dụng các tướng đi …

Xem chi tiết
khac-che-syndra

Khắc chế Syndra mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Syndra trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Syndra chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Syndra chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Syndra Để khắc chế Syndra ở Mid các bạn nên sử dụng các tướng cấu rỉa tầm xa, áp sát …

Xem chi tiết
khac-che-sylas

Khắc chế Sylas mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Sylas trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Sylas chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Sylas chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Sylas Mid Lane Để khắc chế Sylas ở Mid các bạn nên sử dụng các tướng cấu rỉa từ xa …

Xem chi tiết
khac-che-swain

Khắc chế Swain mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Swain trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Swain chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Swain chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Swain Để khắc chế Swain các bạn nên sử dụng các tướng khống chế hoặc tàng hình ám sát mạnh …

Xem chi tiết
khac-che-soraka

Khắc chế Soraka mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Soraka trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Soraka chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Soraka chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Soraka Để khắc chế Soraka các bạn nên sử dụng các tướng có nhiều hiệu ứng khống chế như: Zyra, …

Xem chi tiết
khac-che-sona

Khắc chế Sona mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Sona trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Sona chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Sona chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Sona Để khắc chế Sona các bạn nên sử dụng các tướng có nhiều hiệu ứng khống chế như: Zyra, …

Xem chi tiết
khac-che-skarner

Khắc chế Skarner mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Skarner trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Skarner chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Skarner chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Skarner Để khắc chế Skarner các bạn nên sử dụng các tướng đi rừng có khả năng hất tung hoặc …

Xem chi tiết
khac-che-sion

Khắc chế Sion mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Sion trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Sion chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Sion chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Sion Để khắc chế Sion các bạn nên sử dụng các tướng đi mạnh và có nhiều hiệu ứng khống …

Xem chi tiết

Khắc chế Singed mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Singed trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Singed chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Singed chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Singed Để khắc chế Singed các bạn nên sử dụng các tướng đi solo mạnh với khả năng khống chế …

Xem chi tiết
khac-che-shyvana

Khắc chế Shyvana mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi

Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Shyvana trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Shyvana chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Shyvana chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Tướng khắc chế Shyvana Để khắc chế Shyvana các bạn nên sử dụng các tướng đi rừng mạnh như: Rammus, Olaf, Volibear, Zac, …

Xem chi tiết