len-do-annie-dtcl

Lên đồ Annie dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn nên lên cho Annie mùa 4 sẽ là: Kiếm Súng Hextech, Vuốt Rồng, Áo Choàng Thủy Ngân… các trang bị gia tăng khả năng hồi máu, giảm sát thương và miễn nhiễm cho Annie. Xem ngay công thức ghép đồ Annie dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Annie dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món …

Xem chi tiết
len-do-ahri-dtcl

Lên đồ Ahri dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn nên lên cho Ahri mùa 4 sẽ là: Giáp Thiên Thần, Găng Bảo Thạch, Bùa Xanh,… các trang bị tăng khả năng tấ công và phòng thủ cho Ahri. Xem ngay công thức ghép đồ Ahri dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Ahri dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Ahri …

Xem chi tiết
len-do-teemo-dtcl

Lên đồ Teemo dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn nên lên cho Teemo mùa 4 sẽ là: Dao Điện Statikk, Tụ Bão Zeke, Bùa Xanh,… các trang bị tăng tốc độ đánh và mana cho Teemo. Xem ngay công thức ghép đồ Teemo dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Teemo dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Teemo theo Thách …

Xem chi tiết
doi-hinh-kindred-dtcl

Lên đồ Kindred dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn nên lên cho Kindred mùa 4 sẽ là: Tụ Bão Zeke, Bùa Xanh, Kiếm Súng Hextech,.. các trang bị giúp Kindred tăng tốc độ đánh, hồi máu và tăng mana. Xem ngay công thức ghép đồ Kindred dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Kindred dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho …

Xem chi tiết
len-do-yuumi-dtcl

Lên đồ Yuumi dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn nên lên cho Yuumi mùa 4 sẽ là: Bùa Xanh, Ngọn Giáo Shojin, Phong Kiếm,… các trang bị hồi mana và gây hiệu ứng khó chịu. Xem ngay công thức ghép đồ Yuumi dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Yuumi dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Yuumi theo Thách Đấu. …

Xem chi tiết
len-do-janna-dtcl

Lên đồ Janna dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Janna mùa 4 nên lên là: Chén Sức Mạnh, Cuồng Đao Guinsoo, Ngọn Giáo Shojin,… các trang bị gia tăng tốc độ đánh, hồi mana và sát thương kỹ năng. Xem ngay công thức ghép đồ Janna dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Janna dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết …

Xem chi tiết
len-do-talon-dtcl

Lên đồ Talon dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Talon mùa 4 nên lên là: Vô Cực Kiếm, Giáp Thiên Thần, Huyết Kiếm,.. các trang bị gia tăng sát thương và khả năng hồi phục. Xem ngay công thức ghép đồ Talon dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Talon dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Talon theo Thách …

Xem chi tiết
len-do-doi-hinh-nami-dtcl

Lên đồ Nami dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Nami mùa 4 nên lên là: Cung Xanh, Lưỡi Kiếm Tử Thần, Ngọn Giáo Shojin,… các trang bị tăng sát thương trên đòn đánh tay và hồi mana. Xem ngay công thức ghép đồ Nami dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Nami dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Nami …

Xem chi tiết
doi-hinh-morgana

Lên đồ Morgana dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Morgana mùa 4 nên lên là: Quỷ Thư Morello, Dây Chuyền Iron Solari, Bùa Xanh,.. Các trang bị gia tăng khả năng gây sát thương, chống chịu và hồi mana cho Morgana. Xem ngay công thức ghép đồ Morgana dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Morgana dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ …

Xem chi tiết
len-do-lissandra-dtcl

Lên đồ Lissandra dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Lissandra mùa 4 nên lên là: Thông Đạo Zz’rot, Thú Tượng Thạch Giáp, Quỷ Thư Morello các trang bị gia tăng khả năng chống chịu và hỗ trợ đồng đội tốt. Xem ngay công thức ghép đồ Lissandra dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Lissandra dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần …

Xem chi tiết
len-do-ezreal-dtcl

Lên đồ Ezreal dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Ezreal mùa 4 nên lên là: Diệt Khổng Lồ, Quỷ Thư Morello, Bàn Tay Công Lý,… các trang bị tăng sát thương và hồi mana cho Ezreal. Xem ngay công thức ghép đồ Ezreal dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Ezreal dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Ezreal. Cách …

Xem chi tiết

Lên đồ Lux dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Lux mùa 4 nên lên là: Quỷ Thư Morello, Mũ Phù Thủy Rabadon, Ngọn Giáo Shojin,, các trang bị gia tăng sát thương và mana để Lux sử dụng skill. Xem ngay công thức ghép đồ Lux dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Lux dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết …

Xem chi tiết
irelia-dtcl

Lên đồ Irelia dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Irelia mùa 4 nên lên là: Vuốt Rồng, Giáp Thiên Thần, Bàn Tay Công Lý hoặc Thú Tượng Thạch Giáp, Dây Chuyền Chuộc Tội, Quyền Năng Khổng Lồ,… các trang bị gia tăng khả năng phòng thủ cho Irelia. Xem ngay công thức ghép đồ Irelia dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Irelia dtcl mùa 4 Sắp xếp theo …

Xem chi tiết
doi-hinh-wukong-dtcl

Lên đồ Wukong dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Wukong mùa 4 nên lên là: Lưỡi Kiếm Tử thần, Cuồng Đao Guinsoo, Đại Bác Liên Thánh,… các trang bị gia tăng sát thương và tốc độ đánh cho Wukong. Xem ngay công thức ghép đồ Wukong dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Wukong dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết …

Xem chi tiết
len-do-leesin-dtcl

Lên đồ Lee Sin dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Lee Sin mùa 4 nên lên là: Giáp Thiên Thần, Ngọn Giáo Shojin, Đại Bác Liên Thanh,… các trang bị hồi mana, gia tăng tầm đánh, tốc độ đánh cho Lee Sin. Xem ngay công thức ghép đồ Lee Sin dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Lee Sin dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các …

Xem chi tiết