len-do-doi-hinh-yasuo

Lên đồ Fiora dtcl mùa 4.5 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Fiora DTCL mùa 4.5 nên lên là: Vuốt Rồng, Giáp Thiên Thần, Phong Kiếm.. các trang bị giúp Fiora chống chịu tốt. Xem ngay công thức ghép đồ Fiora dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Fiora dtcl mùa 4.5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Fiora. Cách ghép >>> Cách ghép >>> …

Xem chi tiết
doi-hinh-warwick-dtcl

Lên đồ Warwick dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Warwick mùa 4 nên lên là: Giáp Thiên Thần, Cuồng Đao Guinsoo, Đại Bác Liên Thanh hoặc Áo Choàng Lửa, Tụ Bão Zeke, Huyết Kiếm… các trang bị gia tăng tấn công và tốc độ đánh cho Warwick. Xem ngay công thức ghép đồ Warwick dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Warwick dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức …

Xem chi tiết
Yasuo-dtcl-bia

Lên đồ Yasuo dtcl mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Yasuo DTCL mùa 4.5 nên lên là: Bàn Tay Công Lý, Giáp Thiên Thần, Áo Choàng Thủy Ngân,… các trang bị giúp Yasuo gia tăng khả năng tấn công cùng sức phòng thủ trước sát thương vật lý và phép. Xem ngay công thức ghép đồ Yasuo dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Yasuo dtcl mùa 4.5 Sắp xếp …

Xem chi tiết
len-do-yone-dtcl

Lên đồ Yone đtcl mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Yone DTCL mùa 4.5 nên lên là: Bùa Xanh, Kiếm Súng Hextech, Áo Choàng Thuỷ Ngân,… các trang bị gia tăng mana và sát thương. Xem ngay công thức ghép đồ Yone dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Yone dtcl mùa 4.5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Yone. Cách ghép >>> …

Xem chi tiết
nidalee-dtcl-bia

Lên đồ Nidalee dtcl mùa 4.5 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Nidalee mùa 4.5 nên lên là: Ngọn Giáo Shojin, Cuồng Đao Guinsoo, Phong Kiếm,… các trang bị giúp Nidalee hồi năng lượng, gia tăng tốc độ đánh khi tấn công và hiệu ứng biến mất cho team địch. Xem ngay công thức ghép đồ Nidalee dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Nidalee dtcl mùa 4.5 Sắp xếp theo mức …

Xem chi tiết
doi-hinh-jhin-mua-4

Lên đồ Vayne dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Vayne mùa 4 nên lên là: Cuồng Đao Guinsoo, Diệt Khổng Lồ, Áo Choàng Thủy Ngân… các trang bị giúp tăng tốc độ đánh, gây sát thương theo % máu, miễn nhiễm khống chế. Xem ngay công thức ghép đồ Vayne dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Vayne dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các …

Xem chi tiết
doi-hinh-jhin-mua-4

Lên đồ Jhin dtcl mùa 4 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Jhin mùa 4 nên lên là: Vô Cực Kiếm, Diệt Khổng Lồ, Cung Xanh… các trang bị gia tăng tỉ lệ chí mạng, sát thương và giảm giáp mục tiêu. Xem ngay công thức ghép đồ Jhin dtcl mùa 4 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Jhin dtcl mùa 4 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết …

Xem chi tiết
kalista-dtcl-bia

Lên đồ Kalista dtcl mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Kalista dtcl mùa 4.5 nên lên là: Cuồng Đao Guinsoo, Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa), Đại Bác Liên Thanh… các trang bị gia tăng khả năng tốc độ đánh, sát thương và tầm đánh cho Kalista. Xem ngay công thức ghép đồ Kalista dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Kalista dtcl mùa 4.5 Sắp xếp theo mức độ …

Xem chi tiết