iggy-lien-quan

Bảng ngọc & cách lên đồ Iggy Liên Quân mùa 17 mạnh nhất

Iggy là pháp sư mới với khả năng gây sát thương liên tục cùng chiêu cuối có tầm tấn công cực xa. Iggy là tướng dễ chơi và hứu hẹn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn trong mùa 17. Vai trò/kỹ năng Iggy Vai trò: Pháp Sư Độ khó: Trung bình Phép bổ trợ Iggy Đi lane Đi rừng Bảng ngọc Iggy 10 VIÊN ĐỎ III CÔNG …

Xem chi tiết

Lên đồ Azir DTCL mùa 4.5 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Azir DTCL mùa 4.5 nên lên là: Giáp Hộ Mệnh, Cuồng Đao Guinsoo, Ngọn Giáo Shojin,.. các trang bị giúp tăng khả năng tấn công cho Azir. Xem ngay công thức ghép đồ Azir dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Azir dtcl mùa 4.5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Azir theo …

Xem chi tiết
zilean-dtcl-bia

Lên đồ Zilean DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Zilean ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Bùa Xanh, Giáp Thiên Thần, Ngọn Giáo Shojin … các trang bị tăng mana và khả năng công kích cho Zilean. Xem ngay công thức ghép đồ Zilean dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Zilean dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho …

Xem chi tiết
vi-dtcl-bia

Lên đồ Vi DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Vi ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Vuốt Rồng, Thú Tượng Thạch Giáp, Áo Choàng Lửa,… các trang bị tăng máu và giáp cho Vi. Xem ngay công thức ghép đồ Vi dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Vi dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Vi theo Thách …

Xem chi tiết
Veigar-dtcl-bia

Lên đồ Veigar DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Veigar ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Bùa Xanh, Kiếm Súng Hextech, Găng Bảo Thạch,… các trang bị tăng mana và khả năng công kích cho Veigar. Xem ngay công thức ghép đồ Veigar dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Veigar dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Veigar …

Xem chi tiết

Lên đồ Twisted Fate DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Twisted Fate ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Bùa Xanh, Vô Cực Kiếm, Găng Bảo Thạch,… các trang bị tăng mana và khả năng công kích cho Twisted Fate. Xem ngay công thức ghép đồ Twisted Fate dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Twisted Fate dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ …

Xem chi tiết
TahmKench-dtcl-bia

Lên đồ Tahm Kench DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Tahm Kench ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Vuốt Rồng, Thú Tượng Thạch Giáp, Quyền Năng Khổng Lồ,… các trang bị tăng khả năng chống chịu cho Tahm Kench. Xem ngay công thức ghép đồ Tahm Kench dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Tahm Kench dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ …

Xem chi tiết
shen-dtcl-bia

Lên đồ Shen DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Shen ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Vuốt Rồng, Thú Tượng Thạch Giáp, Áo Choàng Lửa,.. các trang bị gia tăng khả năng phòng thủ cho Shen. Xem ngay công thức ghép đồ Shen dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Shen dtcl mùa 4.5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Shen. Cách …

Xem chi tiết
set-dtcl-bia

Lên đồ Sett DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Sett ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Nỏ Sét, Găng Bảo Thạch, Áo Choàng Lửa,… các trang bị tăng phòng thủ và tấn công cho Sett. Xem ngay công thức ghép đồ Sett dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Sett dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Sett theo …

Xem chi tiết
Sejuani-dtcl-bia

Lên đồ Sejuani DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Sejuani ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Thú Tượng Thạch Giáp, Nỏ Sét, Áo Choàng Lửa,… các trang bị tăng khả năng phòng thủ cho Sejuani. Xem ngay công thức ghép đồ Sejuani dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Sejuani dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Sejuani theo …

Xem chi tiết
rankan-dtcl-bia

Lên đồ Rakan DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Rakan ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Tim Băng, Thú Tượng Thạch Giáp, Áo Choàng Lửa,… các trang bị tăng máu và giáp cho Rakan. Xem ngay công thức ghép đồ Rakan dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Rakan dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Rakan theo Thách …

Xem chi tiết
nunu-dtcl-bia

Lên đồ Nunu DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Nunu ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Thú Tượng Thạch Giáp, Kiếm Súng Hextech, Giáp Máu Warmog,… các trang bị tăng máu và giáp cho Nunu. Xem ngay công thức ghép đồ Nunu dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Nunu dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Nunu theo …

Xem chi tiết
nautilus-dtcl-bia

Lên đồ Nautilus DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Nautilus ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Áo choàng gai, Thú tượng thạch giáp, Áo choàng lửa… các trang bị tăng khả năng phòng thủ. Xem ngay công thức ghép đồ Nautilus dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Nautilus dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Nautilus theo Thách …

Xem chi tiết
maokai-dtcl-bia

Lên đồ Maokai DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Maokai ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Vuốt Rồng, Thú Tượng Thạch Giáp, Giáp Máu Warmog,… các trang bị tăng máu và giáp cho Maokai. Xem ngay công thức ghép đồ Maokai dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Maokai dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Maokai theo Thách …

Xem chi tiết

Lên đồ Lulu DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Lulu ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Bùa Xanh, Ngọn giáo Shojin, Phong Kiếm,… các trang bị tăng mana và khả năng công kích cho Lulu. Xem ngay công thức ghép đồ Lulu dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Lulu dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Lulu theo …

Xem chi tiết