Ngọc liên quân

Cập nhật danh sách các loại ngọc hiện có tại Liên Quân bao gồm : ngọc cấp 1, ngọc cấp 2, ngọc cấp 3, ngọc đỏ, ngọc xanh, ngọc tím

NGỌC CẤP 1 :

Ngọc đỏ :

ngoc-do-cap-1

Ngọc xanh :

ngoc-xanh-cap-1

Ngọc tím :

ngoc-tim-cap-1

NGỌC CẤP 2:

Ngọc đỏ :

ngoc-do-cap-2

Ngọc xanh :

ngoc-xanh-cap-2

Ngọc tím :

ngoc-tim-cap-2

NGỌC CẤP 3

Ngọc đỏ :

ngoc-do-cap-3

ngoc-do-cap-3-1

Ngọc xanh :

ngoc-xanh-cap-3

ngoc-xanh-cap-3-1

Ngọc tím :

ngoc-tim-cap-3

ngoc-tim-cap-3-1