Bảng ngọc và phù hiệu Murad mùa 25 mạnh nhất 2023


bang-ngoc-phu-hieu-murad

Tìm hiểu cách lên bảng ngọc và phù hiệu cho Murad liên quân mobile mùa 25 mạnh nhất 2023. Đây là các chia sẻ được tổng hợp từ các người chơi giỏi Murad nhất , nếu có gì không đúng các bạn bỏ qua nhé.

Murad-icon

Cùng tìm hiểu nào,..

Bảng ngọc cấp 3 hút máu

10 VIÊN ĐỎ III CÔNG VẬT LÝ/HÚT MÁU

 • Công vậy lý +2.5
 • Hút máu +0.5%

10 VIÊN TÍM III HÚT MÁU

 • Hút máu +1.6%

10 VIÊN LỤC III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

Vì sao nên sử dụng bảng ngọc hút máu cho Murad ?

Murad mạnh nhất ở chiêu cuối Ảo Ảnh Trảm với khả năng tăng thêm 50% hút máu.

-> Chính vì thế, 1 bảng ngọc tăng chỉ số hút máu sẽ giúp Murad mạnh mẽ hơn ở khả năng tấn công và lật kèo.

Bảng ngọc cấp 3 tốc độ đánh

10 VIÊN ĐỎ III TỐC ĐÁNH/TỈ LỆ CHÍ MẠNG

 • Tốc đánh +1.6%
 • Tỷ lệ chí mạng +0.5%

10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY

 • Tốc đánh +1%
 • Tốc chạy +1%

10 VIÊN LỤC III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

Vì sao nên sử dụng bảng ngọc tốc độ đánh cho Murad ?

Để kích hoạt được chiêu cuối Ảo Ảnh Trảm thì cần kích hoạt được nội tải của Murad. Chính vì thế mà bảng ngọc tập trung vào tốc độ đánh sẽ giúp Murad sử dụng nội tại của mình liên tục.

Phù hiệu Murad

Nhánh chính

Sử dụng phù hiệu khu vực hỗn mang

 • Cấp 1 : Ma hỏa
 • Cấp 2 : Cường công
 • Cấp 3 : Ma chú

Nhánh phụ

 • Cấp 1 : Tử thần ( Phù hiệu thành khởi nguyên)
 • Cấp 1 : Tướng phản ( Phù hiệu tháp quang minh)

Đây được đánh giá là phù hiệu mạnh nhất cho Murad, các bạn hãy thử xem nhé.

-> Tìm hiểu thêm : Cách khắc chế Murad