Cập nhật bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2019

bxh-lck

Bảng xệp hạng Lck mùa xuân (League Champions Hàn Quốc) là mùa giải đầu tiên 2019 diễn ra với sự cạnh tranh của 10 đội tuyển hàng đầu.

Ngày bắt đầu : 26/1/2019

Ngày cuối : 31/3/2019

Danh sách các đội tuyển tham dự :

Đội tuyển tham dự lck mùa xuân 2019
Đội tuyển tham dự LCK mùa xuân 2019

Cập nhật bảng xếp hạng

Bxh-lck-26-1
Bảng xếp hạng Lck

Kết quả từng trận đấu :

Tuần : 1

Ngày : 16/1/2019

SKT20JAG
DWG20GEN

Ngày : 17/1/2019

KT12HLE
KZ02GRF

Ngày : 18/1/2019

GEN02SB
AF02SKT

Ngày : 19/1/2019

DWG20KT
GRF20JAG

Ngày : 20/2019

KZ02SB
AF02HLE

Tuần : 2

Ngày : 23/1/2019

KT02KZ
HLE02GRF

Ngày : 24/1/2019

SB21SKT
GEN12AF

Ngày : 25/1/2019

KT20JAG
DWG02GRF

Ngày : 26/1/2019

KZ15:00AF
SB18:00HLE

Ngày 27/1/2019

SKT15:00DWG
JAG18:00GEN