Cấp bậc tu luyện trong Tiên Nghịch

cac-bac-tu-tien-tien-nghich

Trong tiên nghịch các bậc tu tiên sẽ được chia 4 bộ là : Nhất bộ tung hoàng, Nhị bộ phi thăng, Tam bộ vô biên – đại năng, Tứ bộ đạp thiên – siêu thoát.

Cụ thể như sau:

Nhất bộ tung hoàng

 • Ngưng Khí ( Tầng 1 -> Tầng 15 )
 • Trúc Cơ: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Kết Đan: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Nguyên Anh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Hóa Thần: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Anh Biến: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Vấn Đỉnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Cảnh Giới Quá Độ: Âm Hư — Dương Thực

Nhị bộ phi thăng

 • Khuy Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Tịnh Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Toái Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Thiên Nhân Ngũ Suy: Đệ Nhất Suy –> Đệ Ngũ Suy

Tam bộ vô biên – đại năng

Tứ Không Cảnh:

 • Không Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Không Linh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Không Huyền: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Huyền Kiếp ( 9 Kiếp ): Ngoại Kiếp ( 3 Kiếp đầu ) — Nội Kiếp ( 3 Kiếp giữa ) — Hồn Kiếp ( 3 Kiếp cuối )
 • Ngoại Kiếp: Tuyết Kiếp — Phong Kiếp — Lôi Kiếp
 • Nội Kiếp: Trảm Ly Kiếp — Huyết Ảnh Kiếp — Kiếp này chưa hiện đã bị Vương Lâm chém
 • Hồn Kiếp: Thập Tức Khô Thần Kiếp — Hồn Thọ Kiếp — Luân Hồi Kiếp
 • Không Kiếp = Đại Tôn: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
 • Kim Tôn = Không Kiếp Hậu Kỳ Đỉnh Phong
 • Thiên Tôn = Không Kiếp Viên Mãn
 • Dược Thiên Tôn = Không Kiếp Quá Độ
 • Đại Thiên Tôn = ngưng tụ Thiên Tôn Chi Dương
 • Bán Bộ Đạp Thiên: Đệ Nhất Đạp Thiên Kiều –> Đệ Cửu Đạp Thiên Kiều
 • Đệ nhất cầu :dung nhập quy tắc thiên địa vào trong thần thức
 • Đệ Nhị cầu : Đạp Thiên Nhãn 
 • Đệ Tam cầu: Vấn Đạo Tâm

Tứ bộ đạp thiên – siêu thoát.

Cập bật cuối cùng của Tiên Nghịch.

Tiên nghịch là bộ truyện của tác giả Nhĩ Căn cực kỳ nổi tiếng với văn phong ấn tượng, xuất sắc tuy màu sắc có phần u tối. Tiên Nghịch viết tu tiên, cầu đạo với rất nhiều gian nan trên con đường tu hành, trải qua bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm, cảm ngộ được nhân sinh thường tình.

Nhân vật chính của Tiên nghịch là Vương Lâm với tư chất tầm thường nhưng ý chí kiên cường, bước đầu tu luyện gặp nhiều khó khăn.