Câu nói của Bard

khac-che-bard

Cùng tìm hiểu các câu nói của bard khi Ban/Pick và tham gia chiến đấu trong 1 trận chiến liên minh huyền thoại.

Bắt đầu nào…

Câu nói của Bard khi Pick

Bard chimes.Chuông Bard.

Câu nói của Bard khi Ban

Bard chimes.Chuông Bard.

Cấu nói khi bard tấn công/di chuyển

Chỉ nói 1 câu thôi..

Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.

Cấu nói hài hước của bard

Có 1 chút hài hước này..

Bard plays a tune.Bard chơi một giai điệu.

Câu nói chế nhạo của Bard

Chế nhạo cũng nói câu này..

Bard chimes.Chuông Bard.

Như vậy mình đã chia sẻ xong các câu nói của Bard, các bạn có thể tìm hiểu câu nói của các tướng khắc tại đây