Đao truy hồn, kiếm truy hồn và sách truy hồn trong Liên Quân


Trong liên quân có 3 trang bị có tên gọi gần giống nhau đó chính là: Đao Truy Hồn, Kiếm Truy Hồn và Sách Truy Hồn. Tuy nhiên, mỗi trang bị có công dụng và hướng sử dụng khác nhau trong liên quân.

Cùng tìm hiểu nào…

Hình ảnh: Đao truy hồn, Kiếm truy hồn và Sách truy hồn

Nên sử dụng: Đao truy hồn, Kiếm truy hồn và Sách truy hồn khi nào?

Đao truy hồnKhi muốn giảm hồi máu kẻ địch khi bạn là sát thương vật lý ( xạ thủ, sát thủ)
Kiếm truy hồnKhi muốn đi rừng tăng sát thương.
Sách truy hồn Khi muốn giảm hồi máu kẻ địch khi bạn là sát thương phép thuật( pháp sư)

Giá: Đao truy hồn, Kiếm truy hồn và Sách truy hồn

Đao truy hồn1800 vàng
Kiếm truy hồn1750 vàng
Sách truy hồn2110 vàng

Tướng sử dụng: Đao truy hồn, Kiếm truy hồn và Sách truy hồn

Đao truy hồnXạ thủ, Sát thủ
Kiếm truy hồnTướng đi rừng: Sát thủ, xạ thủ
Sách truy hồnPháp sư

Thuộc tính: Đao truy hồn, Kiếm truy hồn và Sách truy hồn

Đao truy hồn+100 Công vật lý
+10% Hút máu
Giảm 50% khả năng hồi máu trong 1.5 giây nếu gây sát thương lên kẻ đich ( kéo dài 3s nếu là đòn đánh thường).
Kiếm truy hồn+ 40 Công vật lý
+ 6% hút máu
Nhận Tê Cóng: +15% Giảm thời gian hồi chiêu
Săn bắt: + 30% sát thương lên quái rừng. + 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng.
Lùng diệt: + 3 sát thương vật lý khi tiêu diệt quái rừng, hiệu ứng cộng dồn 15 lần.
Săn linh hồn: Gây thêm (300 + cấp*20) sát thương phép lên kỹ năng hoặc đòn thường của Tướng vào lần kế tiếp.
Sách truy hồn+220 Công phép
+500 Máu
Giảm 50% khả năng hồi máu trong 1.5 giây nếu sát thương trúng kẻ địch (kéo dài 3s nếu là đòn đánh thường)
Xuyên giáp phép +75

Tìm hiểu thêm: Các loại giày trong Liên Quân