Lên đồ Kayle DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

kayle-dtcl-bia

Đồ chuẩn cho Kayle ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Cuồng Đao, Áo Choàng Thuỷ Ngân, Đại Bác Liên Thanh,… các trang bị tăng tốc độ đánh và sát thương.

Xem ngay công thức ghép đồ Kayle dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới.

Đồ đề xuất và công thức ghép cho Kayle dtcl mùa 4 .5

Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Kayle theo Thách Đấu.

Cuồng Đao Guinsoo
Cuồng Đao Guinsoo

Cách ghép >>>

Áo choàng thủy ngân
Áo choàng thủy ngân

Cách ghép >>>

Đại bác liên thanh
Đại bác liên thanh

Cách ghép >>>

Thông tin Kayle dtcl mùa 4.5

Thánh thần/Đao Phủ

Kỹ năng: Thượng nhân cảnh giới

Đòn tấn công của Kayle phát ra theo đợt sóng gây thêm sát thương phép.

Sát thương cộng thêm: 100 / 175 / 600

Ghép đội hình Kayle với Hệ/Tộc sau:

Hệ Đao Phủ

Mô tả: Đòn đánh và kỹ năng của tướng Đao Phủ luôn chí mạng khi mục tiêu dưới:

  • (2) 33% Máu
  • (3) 66% Máu
  • (4) 99% Máu

Tộc Thánh Thần

Khi tấn công 6 lần hoặc giảm xuống dưới 50% máu, các tướng Thần thánh loại bỏ tất cả kiểm soát đám đông và bay lên, nhận 45% sát thương và gây thêm 45% sát thương thực trong suốt thời gian thăng thiên.

  • (2 tướng) 3 Giây
  • (4 tướng) 6 Giây
  • (6 tướng) 9 Giây
  • (8 tướng) 15 Giây

Hãy lên đồ sớm cho Kayle để tăng khả năng gây sát thương lên toàn bộ đội hình địch.