cau-noi-cua-urgot

Câu nói của Urgot

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Urgot khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Urgot You cannot know strength… Until you are broken Bạn không thể biết sức mạnh … Cho đến khi bạn tan vỡ Câu nói khi Pan Urgot Cling to hope… it is all you have Bám sát hy vọng … đó là …

Xem chi tiết
cau-noi-jhin

Câu nói của Jhin

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Jhin khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Jhin “In carnage, I bloom, like a flower in the dawn.” “Trong tàn sát, tôi nở hoa, như một bông hoa trong ánh bình minh.” Câu nói khi Ban Jhin “My genius will be understood – eventually.” “Thiên tài của tôi sẽ được …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-sett

Câu nói của Sett

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Sett khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Sett “I’m Undisputed.” “Tôi không thể tranh cãi.” Câu nói khi Ban Sett “Ay, never pick a fight ya’ cant win.” “Ay, không bao giờ chọn một cuộc chiến mà bạn không thể thắng.” Câu nói hài hước của Sett Một …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-sylas

Câu nói của Sylas

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Sylas khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Câu nói khi Pick Sylas “No more cages!” “Không còn lồng nữa!” Câu nói khi Ban Sylas “You can’t cage me for long.” “Bạn không thể lồng tôi lâu.” Dịch giọng Sylas Khi bắt đầu game “So… who wants to kill the king?” Vậy … ai muốn …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-gragas

Câu nói của Gragas

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Gragas khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Câu nói khi Pick Gragas “If you’re buying, I’m in!” “Nếu bạn đang mua, tôi đang ở!” Câu nói khi Ban Gragas “Yeah, yeah… “ “Yeah, yeah… “ Câu nói của Gragas khi tấn công Mỗi khi tấn công hắn sẽ nói “Last call!” Cuộc gọi cuối! …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-zac

Câu nói của Zac

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Zac khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại Câu nói khi Pick Zac “I was made for this… literally.” “Tôi đã được làm cho điều này … theo nghĩa đen.” Câu nói khi Ban Zac  “Well, now I’m just mad.” “Chà, bây giờ tôi đang điên.” Câu nói khi Zac tấn công “This is gonna …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-warwick

Câu nói của Warwick

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Warwick khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại Câu nói khi Pick Warwick “Blood runs… they all run.” “Máu chảy … tất cả đều chạy.” Cấu nói khi Ban Warwick “They fear me. They should.” “Họ sợ tôi. Họ nên.” Câu nói khi bắt đầu game The blood you spilled calls to me.” Máu bạn …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-aurelion-sol

Câu nói của Aurelion Sol

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Aurelion Sol khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Câu nói khi Pick Aurelion Sol “Naturally.” “Một cách tự nhiên.” Câu nói khi Ban Aurelion Sol “Hmph. Tragic.” “Hừm. Đáng thương. “ Dịch giọng Aurelion Sol Lúc nhảy “Hello, Runeterra! Are you ready to rock?” Xin chào, Runeterra! Bạn đã sẵn sàng khuấy động? “Let’s …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-volibear

Câu nói của Volibear

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Volibear khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu nói khi Pick Volibear  “Let the storm follow in my wake.” “Hãy để cơn bão theo sau tôi.” Câu nói khi Ban Volibear “Sniveling cubs!” “Đàn con đang quay! “ Câu nói khi Volibear tấn công Nếu để ý các bạn sẽ nghe.. “By Freljord’s might.” …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-udyr

Câu nói của Udyr

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Udyr khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Câu nói khi Pick Udyr “Our rage is beyond your control!” “Cơn thịnh nộ của chúng tôi nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn!” Câu nói khi Ban Udyr “Their fear is wise.” “Nỗi sợ hãi của họ là khôn ngoan.” Câu nói khi Udyr tấn công …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-trundle

Câu nói của Trundle

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Trundle khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Câu nói khi Pick Trundle “Time to troll!” “Thời gian để troll” Câu nói khi Ban Trundle  “Pathetic!” “Thảm hại!” Câu nói Trundle tấn công Nếu để ý các bạn sẽ nghe thấy.. “Smashing!” Đập vỡ! “I’ll show them frostbite.”    “Tôi sẽ cho họ thấy băng …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-skarner

Câu nói của Skarner

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Skarner khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Câu nói khi Pick Skarner “My stinger brings ugly death.” “Stinger của tôi mang đến cái chết xấu xí.” Câu nói khi Ban Skarner “We await our time.” “Chúng tôi đang chờ đợi thời gian của chúng tôi.” Câu nói khi Skarner tấn công Mỗi khi tấn …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-sion

Câu nói của Sion

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Sion khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Câu nói khi Pick Sion “Rest is for the living.” “Nghỉ ngơi là để kiếm sống.” Câu nói khi Ban Sion “You reek of fear!” “Bạn sợ hãi!” Câu nói khi bắt đầu game “It’s been too long.” Đã quá lâu rồi. “Battle… yes!” Trận chiến … …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-singed

Câu nói của Singed

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Singed khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Câu nói khi Pick Singed “How about a drink?” “Thế còn đồ uống?” Câu nói khi Ban Singed “I hear you.” “Tôi nghe thấy bạn.” Câu nói khi Singed tấn công/di chuyển Nếu để ý các bạn sẽ nghe thấy hắn nói như vầy.. “This may hurt.” …

Xem chi tiết
cau-noi-cua-shyvana

Câu nói của Shyvana

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Shyvana khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Bắt đầu nào.. Câu nói khi Pick Shyvana “They are nothing before me.” “Họ chẳng là gì trước tôi cả.” Câu nói khi Ban Shyvana  “I smell fear.” “Tôi ngửi thấy sợ hãi.” Câu nói của Shyvana khi tấn công Hắn sẽ nói gì khi tấn công… …

Xem chi tiết