Thành viên team liquid PUBG

thanh-vien-team-liquid-pubg

Team Liquid pubg được thành lập năm 2017 với rất nhiều nhà tài trợ như : Twitch, HTC, HyperX ,Ballistix Gaming, Razer, Alienware, Monster Energy, Jinx, AOC, Discord, Crunchyroll, NEEDforSEAT.

Danh sách thành viên Team Liquid Pubg

#1. ibiza

ibiza
ibiza

Thông tin người chơi :

 • Tên : Jord van Geldere
 • Quốc gia : Netherlands
 • Ngày sinh : 24/8/1996
 • Cư trú : Châu âu
 • Team : Team liquid
 • Vai trò : Starter

#2. Jeemzz

Jeemzz
Jeemzz

Thông tin người chơi :

 • Tên : Jim Eliassen
 • Quốc gia : Norway
 • Ngày sinh : 6/10/1996
 • Cư trú : Châu âu
 • Team : Team liquid
 • Vai trò : Starter

#3. Jembty

Jembty
Jembty

Thông tin người chơi :

 • Tên : Jere Kauppinen
 • Quốc gia : Finland
 • Ngày sinh :
 • Cư trú : Châu âu
 • Team : Team liquid
 • Vai trò : Starter

#4. Sambty

Sambty
Sambty

Thông tin người chơi :

 • Tên : Samu Kauppinen
 • Quốc gia : Finland
 • Ngày sinh :
 • Cư trú : Châu âu
 • Team : Team liquid
 • Vai trò : Starter

Thành viên cũ

thanh-vien-cu-team-liquid-pubg
Thành viên cũ

Tổ chức :

 1. Nazgul ( tên : Victor Goossens ) & LiQuiD112 ( tên : Steve Arhancet ) : Đồng sáng lập
 2. Tên : Brittany Lattanzio : Giám đốc
 3. 7Teen (tên : Tanner Curtis) : Huân luận viên