Bảng ngọc và phù hiệu Richter mùa 25 mạnh nhất 2023


bang-ngoc-richter

Chào Anh/Em trong Topic này mình chia sẻ cách lên bảng ngọc và phù hiệu Richter. Đây là tướng đấu sĩ trong liên quân mobile, được biết với khả năng solo đường đơn cực kỳ bá từ thanh kiếm biến ảo liên tục của anh ta.

Richter
Richter

Bắt đầu nào..

Xây dựng bảng ngọc và phù hiệu Richter solo lane

Tin liên quan: Cách lên đồ mạnh nhất cho Richter

Bảng ngọc Richter chuẩn

Cập nhật bảng ngọc cho Richter mới nhất, bao gồm bảng ngọc ngọc bậc III cho các newbies. Bảng ngọc được tổng hợp từ các người chơi hàng đầu & lời khuyên đưa ra từ Garena cho các bạn thỏa thích lựa chọn phong cách riêng của mình.

1. Theo : Gs- Gaming

10 viên [ĐỎ III TỐC ĐÁNH/TỈ LỆ CHÍ MẠNG]

Thông số ngọc :

 • Tốc đánh +1.6%
 • Tỷ lệ chí mạng +0.5%

10 viên [ TÍM III CÔNG VẬT LÝ/TỐC CHẠY ]

Thông số ngọc :

 • Công vật lý +1.6
 • Tốc chạy +1%

10 viên [ LỤC III THÁNH QUANG ]

Thông số ngọc :

 • Giáp +2.7
 • Giáp phép +2.7
 • Giảm hồi chiêu +0.6%

2. Theo : Garena

10 viên [ ĐỎ III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP ]

Thông số ngọc :

 • Công vật lý +2
 • Xuyên giáp +3.6

10 viên [ TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY ]

Thông số ngọc :

 • Tốc đánh +1%
 • Tốc chạy +1%

10 viên [ LỤC III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP ]

Thông số ngọc :

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

3. Theo : Mobile Moba Việt

10 viên [ ĐỎ III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP ]

Thông số ngọc :

 • Công vật lý +2
 • Xuyên giáp +3.6

10 viên [ TÍM III TỈ LỆ CHÍ MẠNG/MÁU TỐI ĐA ]

Thông số ngọc :

 • Tỷ lệ chí mạng +0.5%
 • Máu tối đa +60

10 viên [ LỤC III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP ]

Thông số ngọc :

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

Trên đây là gợi ý lên ngọc chuẩn cho Richter solo lane chuẩn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm hệ thống ngọc liên quân để chọn thuộc tính phù hợp.

Phù hiệu Richter chuẩn

Hãy sử dụng phù hiệu khu vực hỗn mang cho đấu sĩ như là Richter. Phù hiệu cung cấp khả năng solo đường đơn tốt nhất cho Richter.

Đề xuất 1

 • Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
 • Cấp 1: Dư ảnh
 • Cấp 2: Cường công
 • Cấp 3: Ma tính
 • Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh ( nhạy bén ) & Phù hiệu tháp quang minh ( tương phản )
 • Cấp 1: Nhạy bén
 • Cấp 1: Tương phản

Đề xuất 2

 • Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
 • Cấp 1: Dư ảnh
 • Cấp 2: Cường công
 • Cấp 3: Ma chú
 • Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
 • Cấp 1: Nhạy bén
 • Cấp 2: Sinh tồn

Đề xuất 3

 • Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
 • Cấp 1: Dư ảnh
 • Cấp 2: Cường công
 • Cấp 3: Đấu khí
 • Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
 • Cấp 1: Ám kích
 • Cấp 2: Bơm máu

Trên đây là gợi ý lên phù hiệu chuẩn cho Richter solo lane chuẩn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm hệ thống phù hiệu liên quân để đưa ra sự lựa chọn của mình.

Tìm hiểu thêm: Bảng ngọc và phù hiệu Amily