Phù hiệu liên quân

Hệ thống phù hiệu liên quân

Cùng Blog game Zathong tìm hiểu tất cả hệ thống phù hiệu Liên Quân trong phiên bản mới chiến trường 3.0. Bên cạnh đó mình sẽ hướng dẫn luôn cách chọn phù cho tướng trong liên quân cho các bạn cần.

Phù hiệu liên quân là gì ?

Phù hiệu là một tính năng mới của Chiến trường 3.0, giúp tăng khả năng chiến đấu cho các tướng trong Liên Quân. Phù hiệu không thay thế cho bảng ngọc và nó tồn song song với bảng ngọc.

Só sánh phù hiệu với bảng ngọc :

+ Bảng ngọc tăng các thuộc tính cho nhân vật.

+ Phù hiệu cường hóa lối chơi cho các tướng trong Liên Quân.

Điều kiện mở khoá

Yêu cầu đạt cấp độ 5 trở lên.

Cách truy cập vào tính năng phù hiệu :

Vào mục trang bị -> Phù hiệu -> Tiến hành sắp xếp phù hiệu. ( Các bạn có thể tự chỉnh phù hiệu cho tướng của mình hãy xem các gợi ý. )

Các bạn sẽ có 1 nhánh chính và 1 nhánh phụ để lựa chọn :

Nhóm chính : Các bạn được chọn 1 trong 4 phù hiệu. Mỗi phù hiệu sẽ có 1 hệ thống các công dụng khác nhau. Các bạn chọn theo đặc tính của tướng. Riêng nhóm này có thể mở lên phù hiệu cấp III với sức mạnh vượt trội hơn

Nhánh phụ : Nếu nhánh chính đã chọn thể lực đó rồi thì sẽ không thể chọn lại ở nhánh phụ.

Hệ thống phù hiệu trong liên quân

1. Phù hiệu tháp quang minh

Phù hiệu thấp quang minh thường áp dụng cho Xạ Thủ hoặc Pháp Sư, chúng bao gồm:

phu-hieu-thap-quang-minh

Phù hiệu cấp 1

Phù hiệu cấp 2

Phù hiệu cấp 3

Tìm hiểu thêm về thuộc tính của từng loại phù hiệu tháp quang minh: Tại Đây

2. Phù hiệu thành khởi nguyên

Phù hiệu thành khởi nguyên được đánh giá là cực kỳ kinh dị so với 3 loại phù hiệu kia. Hầu hết chúng mang tính phù trợ cho tướng của bạn rất nhiều như: Bất tử, miễn sát thương, chuyển sinh,…

phu-hieu-thanh-khoi-nguyen

Phù hiệu cấp 1

Phù hiệu cấp 2

Phù hiệu cấp 3

Tìm hiểu thêm về thuộc tính của từng loại phù hiệu thành khởi nguyên: Tại Đây

3. Phù hiệu vực hỗn mang

Phù hiệu khu vực hỗn mang sẽ phù hợp với tướng Sát Thủ hoặc Đấu Sĩ… hoặc Baldum.

Phù hiệu khu vực hỗn mang

Phù hiệu cấp 1

Phù hiệu cấp 2

Phù hiệu cấp 3

Tìm hiểu thêm về thuộc tính của từng loại phù hiệu Khu Vực Hỗn Mang: Tại Đây

4. Phù hiệu rừng nguyên sinh

Phù hiệu rừng nguyên sinh sẽ phù hợp cho các tướng Đỡ Đòn hoặc Trợ Thủ.

Phù hiệu rừng nguyên sinh

Phù hiệu cấp 1

Phù hiệu cấp 2

Phù hiệu cấp 3

Tìm hiểu thêm về thuộc tính của từng loại phù hiệu Rừng Nguyên Sinh: Tại Đây

Chọn phù hiệu cho từng tướng liên quân

Gợi ý cách lên phù hiệu cho các tướng trong liên quân, xem ngay dưới đây.

Phù hiệu cho Valhein: Tại đây

Valhein
Valhein

Phụ hiệu chính :

  • Cấp 1 : Tương phản
  • Cấp 2 : Xuyên tâm
  • Cấp 3 : Tinh linh

Phụ hiệu phụ:

  • Cấp 1 : Ma hỏa
  • Cấp 2 : Cường công

Phù hiệu cho Thane : Tại đây

Thane
Thane

Phù hiệu cho Lữ Bố : Tại đây

lữ-bố
lữ-bố

Phù hiệu cho Veera : Tại đây

veera-1
veera

Phù hiệu cho Mina : Tại đây

Mina
Mina

Phù hiệu cho Krixi : Tại Đây

Krixi
Krixi

Phù hiệu cho Mganga : Tại đây

Mganga
Mganga

Phù hiệu cho Omega : Tại đây

Omega
Omega

Phù hiệu cho Kahlii : Tại đây

Kahlii
Kahlii

Phù hiệu cho Điêu Thuyền : Tại đây

Điêu-Thuyền
Điêu-Thuyền

Phù hiệu cho Chaugnar : Tại đây

Chaugnar
Chaugnar

Phù hiệu cho Triệu Vân : Tại đây

Triệu-Vân
Triệu-Vân

Phù hiệu cho Zephys : Tại đây

Zephys
Zephys

Phù hiệu cho Violet : Tại đây

Violet
Violet

Phù hiệu cho Butterfly : Tại đây

Butterfly
Butterfly

Phù hiệu cho Ormarr : Tại đây

Ormarr
Ormarr

Phù hiệu cho Azzen’Ka : Tại đây

Azzen'Ka
Azzen’Ka

Phù hiệu cho Alice : Tại đây

Alice
Alice

Phù hiệu cho Gildur: Tại đây

Gildur
Gildur

Phù hiệu cho Yorn: Tại đây

Yorn
Yorn

Phù hiệu cho Toro : Tại đây

Toro
Toro

Phù hiệu cho Taara : Tại đây

Taara
Taara

Phù hiệu cho Nakroth: Tại đây

Nakroth
Nakroth

Phù hiệu cho Grakk : Tại đây

Grakk
Grakk

Phù hiệu cho Aleister: Tại đây

Aleister
Aleister

Phù hiệu cho Fennik : Tại đây

Fennik
Fennik

Phù hiệu cho Lumburr : Tại đây

lumburr
lumburr

Phù hiệu cho Natalya : Tại đây

Natalya
Natalya

Phù hiệu cho Cresht : Tại đây

cresht
cresht

Phù hiệu cho Jinna : Tại đây

Jinna
Jinna

Phù hiệu cho Payna : Tại đây

Payna
Payna

Phù hiệu cho Maloch : Tại đây

Maloch
Maloch

Phù hiệu cho Ngộ Không : Tại đây

Ngộ Không
Ngộ Không

Phù hiệu cho Kriknak : Tại đây

Kriknak
Kriknak

Phù hiệu cho Arthur: Tại đây

Arthur
Arthur

Phù hiệu cho Slimz : TẠI ĐÂY

Slimz
Slimz

Phù hiệu cho Ilumia : Tại đây

Ilumia
Ilumia

Phù hiệu cho Preyta : Tại đây

Preyta
Preyta

Phù hiệu cho Skud : Tại đây

Skud
Skud

Phù hiệu cho Raz : Tại đây

Raz
Raz

Phù hiệu cho Lauriel : Tại đây

Lauriel
Lauriel

Phù hiệu cho Batman : Tại đây

Batman
Batman

Phù hiệu cho Airi : Tại đây

Airi
Airi

Phù hiệu cho Zuka: Tại đây

Zuka
Zuka

Phù hiệu cho Murad: Tại Đây

Murad
Murad

Phù hiệu cho Zill : Tại Đây

Zill
Zill

Phù hiệu cho Arduin : Tại đây

Arduin
Arduin

Phù hiệu cho Joker : Tại đây

Joker
Joker

Phù hiệu cho Ryoma : Tại đây

Ryoma
Ryoma

Phù hiệu cho Astrid : Tại đây

Astrid
Astrid

Phù hiệu cho Tel’Annas : Tại đây

Tel'Annas
Tel’Annas

Phù hiệu cho Superman : Tại đây

Superman
Superman

Phù hiệu cho Wonder Woman : Tại đây

Wonder Woman
Wonder Woman

Phù hiệu cho Xeniel : Tại đây

Xeniel
Xeniel

Phù hiệu cho Kil’Groth : Tại đây

Kil'Groth
Kil’Groth

Phù hiệu cho Moren : Tại đây

Moren
Moren

Phù hiệu cho TeeMee : Tại đây

TeeMee
TeeMee

Phù hiệu cho Lindis : tại đây

Lindis
Lindis

Phù hiệu cho Omen : Tại đây

Omen
Omen

Phù hiệu cho Tulen : Tại đây

Tulen
Tulen

Phù hiệu cho Liliana : Tại đây

Liliana
Liliana

Phù hiệu cho Max : Tại đây

Max
Max

Phù hiệu cho The Flash: Tại đây

The Flash
The Flash

Phù hiệu cho Wisp : Tại đây

Wisp
Wisp

Phù hiệu cho Arum : Tại đây

Arum
Arum

Phù hiệu cho Rourke : Tại đây

Rourke
Rourke

Phù hiệu cho Marja : Tại đây

Marja
Marja

Phù hiệu cho Roxie : Tại đây

Roxie
Roxie

Phù hiệu cho Baldum : Tại đây

Baldum
Baldum

Phù hiệu cho Annette : Tại đây

Annette
Annette

Phù hiệu cho Amily : Tại đây

Amily
Amily

Phù hiệu cho Y’bneth : Tại đây

Y'bneth
Y’bneth

Phù hiệu cho Elsu : Tại đây

elsu-liên quân
elsu

Phù hiệu cho Richter : Tại đây

Richter
Richter

Phù hiệu cho Wiro : Tại đây

wiro
wiro

Phù hiệu cho Quillen : Tại đây

quillen
quillen

Phù hiệu cho Sephera : Tại đây

Sephera
Sephera

Phù hiệu cho Florentino : Tại đây

Florentino
Florentino

Phù hiệu cho Veres: Tại đây

Veres
Veres

Phù hiệu cho D’arcy: Tại Đây

D'arcy
D’arcy

Phù hiệu cho Hayate : Tại đây

hayate
hayate

Phù hiệu cho Capheny : Tại đây

Capheny
Capheny

Phù hiệu cho Errol : Tại đây

Errol-1
Errol

Phù hiệu cho Yena: Tại đây

Yena
Yena

Phù hiệu cho Enzo : Tại đây

enzo
enzo

Phù hiệu cho Zip : Tại đây

zip
zip

Phù hiệu cho Celica : Tại đây

Celica
Celica

Phù hiệu cho Qi : Tại đây

Qi
QI

Phù hiệu cho Volkath : Tại đây

Volkath
Volkath

Phù hiệu cho Krizzix: Tại đây

Krizzix
Krizzix

Phù hiệu cho Eland’orr: Tại đây

eland'orr
eland’orr

Phù hiệu cho Ishar: Tại đây

ishar
ishar

Phù hiệu cho Dirak: Tại đây

Dirak
Dirak

Phù hiệu cho Paine: Tại đây

paine
paine

Phù hiệu cho Keera: Tại đây

Keera
Keera

Cách xem và chỉnh phù hiệu trong liên quân

Để xem đề xuất phù hiệu cho tướng các bạn làm như sau:

Bước 1: Từ giao diện trang chủ -> click trang bị -> phù hiệu

cach-xem-phu-hieu-lien-quan

Bước 2: Bạn click vào Avatar tướng để chọn tướng muốn xem.

Xem phù hiệu liên quân 1

Bước 3: Xem phù hiệu đề cử từ hệ thống và người chơi top server.

Xem phù hiệu liên quân

Xem cách thay đổi phù hiệu cho tướng qua video sau:

Kết

Việc chọn lựa phù hiệu phù hợp cho tướng cực kỳ hữu ích cho việc tối ưu hóa sát thương cũng như khả năng đi đường ở đầu game.