Bảng ngọc và phù hiệu Alice mùa 26 mạnh nhất 2023

bang-ngoc-phu-hieu-alice

Chào Anh/Em trong Topic này mình chia sẻ cách lên bảng ngọc và phù hiệu Alice. Đây là tướng hỗ trợ trong liên quân, được đánh giá trùm bảo kê cho xạ thủ với bộ kỹ năng khống chế và hỗ trợ đồng đội cực tốt.

Alice
Alice

Bắt đầu nào…

Xây dựng bảng ngọc và phù hiệu Alice trợ thủ

Bảng ngọc Alice chuẩn

Ưu tiên sử dụng ngọc tăng nhiều khả năng chống chịu và giảm hồi chiêu cho Alice, các bạn có thể tham khảo gợi ý sau đây:

10 VIÊN ĐỎ III TỐC ĐÁNH/MÁU/GIÁP Tốc đánh +1%
Máu tối đa +33.7
Giáp +2.3
10 VIÊN TÍM III MÁU/HỒI MÁU/TỐC CHẠY Máu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 VIÊN XANH III MÁU TỐI ĐA/GIÁM HỒI CHIÊU Máu tối đa +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Trên đây là gợi ý lên ngọc chuẩn cho Alice hỗ trợ thiên về sinh tồn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm hệ thống ngọc liên quân để chọn thuộc tính phù hợp.

Phù hiệu Alice chuẩn

Phù hiệu cho các tướng hỗ trợ như Alice chỉ có thể là “Phù hiệu rừng nguyên sinh”. Nó hỗ trợ nhiều cho việc hồi phục, sinh tồn trong trong giao tranh và đi đường của Alice.

  • Nhánh chính : phù hiệu rừng nguyên sinh
  • Cấp 1 : Nhạy bén
  • Cấp 2 : Bơm máu
  • Cấp 3 : Du hiệp
  • Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên ( mật ngữ ) & Phù hiệu khu vực hỗn mang ( hấp huyết )
  • Cấp 1 : Mật ngữ
  • Cấp 1 : Hấp huyết

Trên đây là gợi ý lên phù hiệu chuẩn cho Alice hỗ trợ, đảm bảo sinh tồn tốt. Các bạn có thể tìm hiểu thêm hệ thống phù hiệu liên quân để đưa ra sự lựa chọn của mình.

Tìm hiểu thêm: Bảng ngọc và phù hiệu Krizzix