Bảng ngọc và phù hiệu Xeniel mùa 25 mạnh nhất 2023


bang-ngoc-xeniel

Chào Anh/Em ! Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách lên ngọc và phù hiệu cho Xeniel mạnh mẽ và trâu bò nhất đấu trường Liên Quân. Sức mạnh của Xeniel sẽ phát huy tối đa ở đầu và giữa game với các bảng ngọc dưới đây :

Xeniel
Xeniel

Bắt đầu nào…

Xây dựng bảng ngọc và phù hiệu Xeniel pháp sư, trợ thủ

Bảng ngọc Xeniel chuẩn

Có 2 cách lên bảng ngọc cho Xeniel đó là : sát thương và chống chịu

Bảng ngọc Xeniel sát thương ( theo hướng Xeniel pháp sư )

Đối với bảng ngọc này bạn sẽ hướng Xeniel thành 1 pháp sư thật thụ. Đặc biệt là khả năng xuyên giáp phép, tối đa được lượng sát thương gây ra.

10 VIÊN NGỌC ĐỎ III CÔNG PHÉP/XUYÊN THỦ PHÉP

Thông số :

 • Công phép +4.2
 • Xuyên giáp phép +2.4

10 VIÊN NGỌC TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY

Thông số :

 • Tốc đánh +1%
 • Tốc chạy +1%

10 VIÊN NGỌC LỤC III TỐC ĐÁNH/XUYÊN GIÁP PHÉP

Thông số :

 • Tốc đánh +0.6%
 • Xuyên giáp phép +6.4

Bảng ngọc Xeniel chống chịu ( Theo hướng hỗ trợ, tiên phong )

10 VIÊN NGỌC ĐỎ III KIM THÂN

Thông số :

 • Tốc đánh +1%
 • Máu tối đa +33.7
 • Giáp +2.3

10 VIÊN NGỌC TÍM III BẢO VỆ

Thông số :

 • Máu tối đa +45
 • Hồi máu/5s +5.2
 • Tốc chạy +0.4%

10 VIÊN NGỌC LỤC III MÁU TỐI ĐA/GIÁM HỒI CHIÊU

Thông số :

 • Máu tối đa +37.5
 • Giảm hồi chiêu +0.6%

Trên đây là gợi ý lên ngọc chuẩn cho Xeniel pháp sư, trợ thủ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm hệ thống ngọc liên quân để chọn thuộc tính phù hợp.

Phù hiệu Xeniel chuẩn

Tham khảo các lựa chọn phù hiệu chuẩn chuẩn Xeniel dưới đây.

Gợi ý 1

 • Nhánh chính : phù hiệu rừng nguyên sinh
 • Cấp 1 : Canh gác
 • Cấp 2 : Sinh tồn
 • Cấp 3 : Trói buộc
 • Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
 • Cấp 1 : Mật ngữ
 • Cấp 2 : Úy áp

Gợi ý 2

 • Nhánh chính : phù hiệu rừng nguyên sinh
 • Cấp 1 : Canh gác
 • Cấp 2 : Bơm máu
 • Cấp 3 : Trói buộc
 • Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên (mật ngữ) & Phù hiệu khu vực hỗn mang (hấp huyết)
 • Cấp 1 : Mật ngữ
 • Cấp 1 : Hấp huyết

Gợi ý 3

 • Nhánh chính : phù hiệu khu vực hỗn mang
 • Cấp 1 : Hấp huyết
 • Cấp 2 : Cường công
 • Cấp 3 : Ma chú
 • Nhánh phụ: Phù hiệu rừng khởi nguyên
 • Cấp 1 : Canh gác
 • Cấp 1 : Sinh tồn

Trên đây là gợi ý lên phù hiệu chuẩn cho Xeniel pháp sư, trợ thủ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm hệ thống phù hiệu liên quân để đưa ra sự lựa chọn của mình.

Tổng kết :

Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách lên ngọc và phù hiệu cho Xeniel . Nó không hẳn đã phù hợp với phong cách chơi của bạn nhưng phần nào gợi ý chọn bạn sự lựa chọn.

> Tìm hiểu thêm : bảng ngọc cho Kil’groth