Các cảnh giới trong Phàm Nhân Tu Tiên 2

canh-gioi-trong-pham-nhan-tu-tien

Trong Phàn Nhân Tu Tiên được chia thành 3 cảnh giới là: Hạ cảnh giới, Trung cảnh giới và Thượng cảnh giới.

Các cấp bậc trong Tu Tiên

Mỗi cảnh giới sẽ được chia thành các tầng khác nhau :

Hạ cảnh giới

Bao gồm 5 tầng:

  1. Luyện khí kỳ
  2. Trúc cơ kỳ
  3. Kết đan kỳ
  4. Nguyên anh kỳ
  5. Hóa thần kỳ

Trung cảnh giới

Bao gồm 3 tầng:

  1. Luyện hư
  2. Hợp thể
  3. Đại thừa

Thượng cảnh giới

  • Chỉ có 1 tầng là Độ kiếp

Tiên Giới

  • Tu Tiên Cảnh – Chân Tiên => Kim Tiên => Thái Ất Ngọc Tiên => Đại La => Đạo Tổ

Các cấp bậc trong Tiên giới

Có 5 cảnh giới như sau:

Ngụy tiên

Phi thăng tiên nhân nhưng còn chưa hoàn toàn chuyển hóa tiên linh lực trạng thái, miễn cưỡng xem như Chân Tiên cảnh.

Tán Tiên

Không có nắm giữ lực lượng pháp tắc tiên nhân tức là Tán Tiên. Số lượng Tán Tiên nhiều.

Huyền Tiên

Huyền tiên cũng thuộc về Tán Tiên, không cầu nắm giữ lực lượng pháp tắc, mà là đem tu luyện chủ yếu đặt ở nhục thân của mình bên trên.

Địa Tiên

Dựa vào một phương tín đồ tín niệm chi lực, lấy thiên môn mưu lợi chi đạo ngưng tụ ra pháp tắc tiên nhân.

 Chân Tiên

Khi nắm giữ lực lượng pháp tắc tiên nhân liền là được xem là Chân Tiên.Đả thông quanh thân tiên khiếu bắt đầu quá trình tu tiên.

-> Càng về sau các mức tu tiên càng khó và nguy hiểm.