Các cấp bậc trong Đấu La Đại Lục

cac-bac-dau-la-dai-luc

Bài viết tại Tranvanthong.com – Giới thiệu danh sách các cấp bậc tu luyện trong Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục là bộ truyện được chuyển hoá phim cực kỳ hay cho các bạn xem.

Danh sách cấp bậc Hồn Lực

Có 10 cấp bậc hồn lực trong Đấu La Đại Lục như:

 • Cấp 1 – Hồn sĩ (Giác tỉnh).
 • Cấp 10 – Hồn sư.
 • Cấp 20 – Đại hồn sư.
 • Cấp 30 – Hồn tôn.
 • Cấp 40 – Hồn tông.
 • Cấp 50 – Hồn vương.
 • Cấp 60 – Hồn đế.
 • Cấp 70 – Hồn thánh (Võ hồn chân thân).
 • Cấp 80 – Hồn đấu la.
 • Cấp 90 – Phong hào đấu la.
 • Cấp 100 – Thần cách (Thần để).

Danh sách Hệ

Có 6 hệ trong Đấu La Đại Lục như:

 • Khống chế.
 • Cường công.
 • Thực vật khí.
 • Phụ trợ khí.
 • Mẫn Công.
 • Thuần Mẫn.

Danh sách Võ Hồn

Có 14 loại Võ Hồn trong Đấu La Đại Lục như:

 • Lam Ngân thảo (Lam Ngân Hoàng).
 • Hạo Thiên chuy.
 • Nhu cốt thỏ.
 • Thất bảo lưu ly tháp (Cửu bảo lưu ly tháp).
 • Phượng Hoàng.
 • Tà Mâu Bạch Hổ.
 • U Minh Linh Miêu.
 • Xúc xích.
 • Tử Vong chu hoàng.
 • Phệ Hồn chu hoàng.
 • Quỷ.
 • Kỳ Môn Thông Thiên Cúc.
 • Hồn cốt
 • Hồn hoàn.

Danh sách Hồn Kỹ

Có 5 loại hồn kỹ trong Đấu La Đại Lục như:

 • Kỹ năng hồn hoàn
 • Kỹ năng hồn cốt
 • Lĩnh vực
 • Võ hồn dung hợp kỹ
 • Hồn kỹ tự sáng
  • Huyền Thiên Công
  • Tử Cực Ma Đồng
  • Huyền Ngọc Thủ
  • Khống Hạc Cầm Long
  • Quỷ Ảnh Mê Tung
  • Ám Khí Bách Giải

Hồn hoàn là gì ?

 • 10 năm: Bạch sắc.
 • 100 năm: Hoàng sắc.
 • 1000 năm: Tử sắc.
 • Vạn năm: Hắc sắc.
 • 10 vạn năm: Hồng sắc.
 • 100 vạn năm: Kim sắc.
 • Thần cấp: Thần vị khác nhau thì màu sắc Hồn Hoàn cũng khác nhau.

Đấu La Đại Lục là bộ truyện xoay quanh nhan vật chính là Đường Tam con của Đường Hạo trên một cái thế giới gọi là Đấu La Đại Lục. Nơi này không có ma pháp, không có võ thuật, không có sức chiến đấu, nhưng có Võ Hồn thần kỳ.