Cấp Bậc Tu Luyện Trong Thần Mộ: Hạ Giới & Thiên Giới

cap-bac-tu-luyen-than-mo

Bài viết tại Tranvanthong.com – Giới thiệu danh sách các cấp bậc (cảnh giới) tu luyện trong Thần Mộ. Thần Mộ là bộ truyện tiên hiệp hay, xây dựng nhân vật nam chính (Thần Nam) coi trọng tình nghĩa và hành động dứt khoát.

Cảnh giới tu luyện:

 • Nhất giai
 • Nhị giai
 • Tam giai
 • Tứ giai
 • Ngũ giai ( cao thủ tuyệt thế )
 • Lục giai ( Chân Vũ )
 • Thất giai ( Tiên Võ )
 • Thần Vương
 • Thần Hoàng
 • Thiên giai ( Sơ cấp )
 • Thiên giai trung cấp
 • Thiên giai đỉnh phong
 • Chiến Hồn ( đồ đằng chiến hồn )
 • Tiểu Lục Đạo Chủ ( Ma Chủ )
 • Nghịch Thiên → Thiên Đạo.

Hệ thống tu luyện

Thần Mộ được phân làm 10 cấp:

Hạ giới: Nhất giai đến lục giai.

 • Giới thiệu sơ lược thì nhất giai đến tam giai chỉ là võ học nhân gian bình thường, qua tam giai thì có thể nội lực phóng xuất tạo ra hình dạng vũ khí hoặc lá chắn hộ thể, cuối ngũ giai bắt đầu lĩnh ngộ “Nội Thiên Địa” đến lục giai mới có khả năng phi hành.

Thiên giới: trên thất giai là thuộc về cảnh giới cấp bậc tiên nhân: Thần vương, Thần Hoàng, Thiên giai.

 • Trên Thần Hoàng thì còn có Thiên Giai cao thủ, nhưng vì tác giả viết khá nhập nhằng và khó hiểu khi phân chia đẳng cấp nên mình tạm chia như sau: bình thường trong hàng ngũ Thiên giai có mạnh có yếu, một Thiên giai cao thủ đỉnh phong có thể dễ dàng đánh bại vài Thiên giai bình thường, trên cấp bậc Thiên giai có Thông Thiên cao thủ, đến phần cuối truyện tham gia Chiến Thiên thì xuất hiện cấp Nghịch Thiên, là giới hạn võ học cũng như tu hành mà thiên địa ngăn cấm không có phép các sinh linh vượt qua. Kiểu như là một dạng thiên kiếp vậy.

Xem thêm: Cấp bậc trong Đấu Phá Thương Khung