Câu nói của Nilah 

cau-noi-nilah

Bạn biết đấy Nilah là một xạ thủ cực kỳ mạnh mẽ với sát thương lớn cùng khả năng hồi máu và tạo lá chắn cho bản thân và đồng minh. Vậy hắn ta nói gì khi Ban/Pick và tham gia chiến đấu trong game.

Nilah
Nilah

Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Câu nói khi Pick Nilah 

"Joy: unceasing and forever!"“Niềm vui: không ngừng và mãi mãi!”

Câu nói khi Ban Nilah 

"I don't blame you. I'm quite strong."“Tôi không trách anh. Tôi khá khỏe.”

Câu nói khi Nilah tấn công

Một xạ thủ luôn sẵn sàng chiến đấu, điều đó được thể hiện qua các câu nói dưới đây.

Elation!Êm ái!
Leave your mark on the world!Hãy để lại dấu ấn của bạn trên thế giới!
A worthy adversary!Một đối thủ xứng đáng!
My bliss is battle.Niềm hạnh phúc của tôi là chiến đấu.
Water, to me!Nước, cho tôi!
Joy in all things!Niềm vui vạn vật!
The river swells!Dòng sông dâng trào!
Demon, obey me!Ác ma, nghe lời ta!
And how strong are you?Và bạn mạnh đến mức nào?
They will write songs about this!Họ sẽ viết bài hát về điều này!
Water, take shape!Nước, thành hình!
Yes! Claim your joy!Đúng! Đòi niềm vui của bạn!
My waters cut deep!Nước của tôi cắt sâu!
Find your form, water!Tìm bộ dạng của ngươi, nước!
Such happiness!Thật hạnh phúc!
Let us fight as equals.Hãy để chúng ta chiến đấu bình đẳng.
There’s only you and me.Chỉ có anh và em.
Let the heavens bear witness!Để ông trời chứng giám!
I will not fall to you.Ta sẽ không rơi vào ngươi.

Câu nói khi Nilah di chuyển

Mỗi khi di chuyển Nilah đều có những câu nói

When you flow as water, nothing can harm you.Khi bạn chảy như nước, không gì có thể làm hại bạn.
Bring me more foes to defeat.Mang cho ta nhiều kẻ thù hơn để đánh bại.
Triumph and exaltation.Chiến thắng và sự tôn vinh.
Master one evil, then destroy the rest.Làm chủ một cái ác, sau đó tiêu diệt phần còn lại.
The bigger they are, the better the fight.Chúng càng lớn, càng đánh càng hay.
River of fate, guide me to greatness.Dòng sông của số phận, hướng dẫn tôi đến sự vĩ đại.
My epic will be long and joyous.Sử thi của tôi sẽ dài và vui vẻ.
Water binds us, as it binds the demon.Nước ràng buộc chúng ta, như nó ràng buộc con quỷ.
Bliss in life, and bliss for ever after.Hạnh phúc trong cuộc sống, và hạnh phúc mãi mãi.
Turn darkness against itself.Biến bóng tối chống lại chính nó.
I will topple giants.Tôi sẽ lật đổ những gã khổng lồ.
There is great power behind this smile… Be wary.Có sức mạnh to lớn đằng sau nụ cười này … Hãy cảnh giác.
Joy was my choice. I would choose it again.Niềm vui là sự lựa chọn của tôi. Tôi sẽ chọn nó một lần nữa.
Rage in your prison, demon! I am in control.Cơn thịnh nộ trong nhà tù của bạn, con quỷ! Tôi đang kiểm soát.
No god nor devil can stop me!Không có thần cũng như quỷ có thể ngăn cản ta!
All I feel is joy! It is… difficult.Tất cả những gì tôi cảm thấy là niềm vui! Đó là … khó khăn.
I need only three weapons: water, muscle, mind.Tôi chỉ cần ba vũ khí: nước, cơ bắp, trí óc.
May these battles ink the pages of history.Cầu mong những trận chiến này sẽ viết nên những trang lịch sử.
No adversary is too powerful for me.Không có kẻ thù nào là quá mạnh đối với tôi.
Cast away fear and spit in the eye of evil.Hãy xua đuổi nỗi sợ hãi và khạc nhổ vào mắt ác quỷ.
It is thrilling to face the beasts of old!Thật là ly kỳ khi đối mặt với dã thú của lão đại!
For this strength, I gave everything.Để có sức mạnh này, tôi đã cho tất cả mọi thứ.
May we lose ourselves to joy.Cầu mong chúng ta đánh mất chính mình trong niềm vui.

Câu nói chế nhạo của Nilah

Nilah chế nhạo kẻ thù bằng những câu này.

“I am Nilah of the seventh layer! Accept my challenge!”“Tôi là Nilah của lớp thứ bảy! Hãy chấp nhận thử thách của tôi!”

Câu nói thể hiện sự hài hước của Nilah

Đôi khi Nilah cũng có chút hài hước qua câu nói này.

“Give me five, demon – OWW! What are you doing!? That was way too hard!”“Cho tôi năm cái, con quỷ – OWW! Mày đang làm gì thế !? Khó quá!”

Tìm hiểu thêm :