Câu nói của Renekton

cau-noi-cua-renekton

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Renekton khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại .

Renekton
Renekton

Câu nói khi Pick Renekton

As I live, all will die!” “Khi tôi sống, tất cả sẽ chết! “

Câu nói khi Ban Renekton

“Chaos will follow.” “Hỗn loạn sẽ theo sau.”

Câu nói của Renekton khi tấn công

Mỗi khi tấn công Renekton sẽ nói…

“Cut them down!”Hạ chúng xuống!
“Embrace the jaws of death.”Ôm hàm của cái chết.
“I’ll leave them in pieces.”Tôi sẽ để chúng thành từng mảnh.
“Carnage!”Thảm sát!
“Bask in their blood!”Đắm mình trong máu của họ!
“Light meat, dark meat, it’s all the same.”Thịt nhạt, thịt sẫm màu, tất cả đều giống nhau.

Câu nói của Renekton khi di chuyển

Nói chú ý bạn sẽ nghe hắn nói…

“There is no retreat.”Không có rút lui.
“Welcome the havoc.”Chào mừng sự tàn phá.
“Destruction approaches.”Phương pháp phá hủy.
“Lavish brutality.”Sự tàn bạo xa hoa.
“Chaos will follow.”Hỗn loạn sẽ theo sau.
“Who’s next on the chopping block?”Ai là người tiếp theo trong khối chặt?
“Nothing will stop me!”Không có gì ngăn tôi!
“Nasus cannot escape me forever!”Nasus không thể thoát khỏi tôi mãi mãi!

Câu nói chế nhạo của Renekton

Chế nhạo ư

“Come back when you’ve collected all the bits of yourself!”“Quay trở lại khi bạn đã thu thập tất cả các bit của chính mình!”

Câu nói hài hước của Renekton

Một chút hài hước từ Renekton..

 “What? Do I have someone in my teeth?” “Cái gì? Tôi có ai đó trong răng không?”

-> Tìm hiểu thêm: Câu nói của Rammus