Câu nói của Riven

cau-noi-riven

Cùng tìm hiểu các câu nói của Riven khi Ban/Pick và tham gia chiến đấu trong game. Các bạn có thể đã nghe qua nhưng chắc hẳn sẽ có nhiều bạn không biết thật sự câu nói đó là như thế nào.

Tìm hiểu ngay bây giờ ..

Câu nói khi Pick Riven

“What is broken can be reforged.”“Những gì bị hỏng có thể được rèn lại.”

Câu nói khi Ban Riven

“Learn from your mistakes.”“Học hỏi từ những sai lầm của bạn.”

Khi tấn công Riven sẽ nói

“So much death.”“Quá nhiều cái chết.”
“A necessary strike.”   “Một cuộc đình công cần thiết.”
“It must come to pass.”   “Nó phải đến để vượt qua.”
“They’ve crossed the line.”   “Họ đã vượt qua ranh giới.”
“For those who were lost.”   “Dành cho những người đã mất.”
“Violence to end violence.”   “Bạo lực chấm dứt bạo lực.”
“To serve the greater good.”   “Để phục vụ tốt hơn.”

Riven sẽ nói gì khi di chuyển trong game

“So long I’ve wandered… ““Lâu quá tôi đã lang thang …”
“How should I proceed?”   “Tôi nên tiến hành như thế nào?”
“My spirit is not lost.”   “Tinh thần của tôi không bị mất.”
“Burdens of the past.”   “Gánh nặng của quá khứ.”
“What conflict awaits?”   “Cuộc xung đột nào đang chờ đợi?”
“Choose your own path.”   “Chọn con đường của riêng bạn.”
“My hands are stained.”   “Tay tôi bị vấy bẩn.”
“Learn from your mistakes.”   “Học hỏi từ những sai lầm của bạn.”
“A sword mirrors its owner.”   “Một thanh kiếm phản chiếu chủ nhân của nó.”

Câu nói chế nhạo của Riven

“A broken blade is more than enough for the likes of you!”“Một lưỡi kiếm gãy là quá đủ cho những người như bạn!”

Câu nói hài hước của Riven

“I knew I should have sprung for the blade warranty.”“Tôi biết rằng tôi nên đã bung ra để bảo hành lưỡi. “

Tìm hiểu thêm :