Câu nói của Senna

cau-noi-senna

Cùng tìm hiểu các câu nói của vị tướng Senna qua Ban/Pick và trong 1 trận đấu. Cô nàng này sẽ có những phát ngôn gì? Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Câu nói của Senna khi Pick

“No one fights alone in the Mist.”“Không ai chiến đấu một mình trong Sương mù.”

Câu nói của Senna khi Ban


“Fine. I don’t need more enemies.”
“Tốt. Tôi không cần thêm kẻ thù.”

Câu nói khi bắt đầu game

Khi vào trận đấu Senna sẽ nói:

A stripped-down version of “Giants” plays.Một phiên bản rút gọn của “Người khổng lồ” chơi.

Câu nói thể hiện sự hài hước

Một chút hài hước từ Senna:

“So this is the terror that waddles in the night. Huh.”Vì vậy, đây là nỗi kinh hoàng đi lạch bạch trong đêm. Huh.
“Trying to dig my grave? That’s adorable.”Đang cố gắng đào mộ của tôi? Thật đáng yêu.

Câu nói chế nhạo

Chế nhạo ư:

“First rule of being a sentinel.”Quy tắc đầu tiên là một trọng điểm.
“Second rule of being a sentinel. Any questions?”Quy tắc thứ hai là trở thành một trọng điểm. Có câu hỏi nào không?

Câu nói khi di chuyển

Nếu để ý các bạn sẽ nghe những câu này:

“By the time I’m done here, dying will be the easy part.”Vào thời điểm tôi thực hiện ở đây, chết sẽ là phần dễ dàng.
“It’s harder to hold a hand than hold a gun.”Khó cầm tay hơn cầm súng.
“It’s always dark on the horizon if you only look up during storms.”Trời luôn tối trên đường chân trời nếu bạn chỉ nhìn lên trong cơn bão.
“If life is my curse, living is the cure.”Nếu cuộc sống là lời nguyền của tôi, sống là phương thuốc.
“That monster wants to hear me scream… He can keep waiting.”Con quái vật đó muốn nghe tôi hét lên. Anh ấy có thể tiếp tục chờ đợi.
“Living my best life. My best second life.”Sống cuộc sống tốt nhất của tôi. Cuộc sống thứ hai tốt nhất của tôi.
“Hunted by the forces of darkness? Okay. I can make this work.”Bị săn đuổi bởi các thế lực bóng tối? Được rồi. Tôi có thể làm việc này.
“Small talk wasn’t really part of my training.”Cuộc nói chuyện nhỏ không thực sự là một phần trong quá trình đào tạo của tôi.
“It’s just nice to not be in catacombs.”Thật tuyệt khi không ở trong hầm mộ.
“Light should teach us to not fear the dark.”Ánh sáng nên dạy chúng ta đừng sợ bóng tối.
“The gun’s not heavy after all the fear I’ve been carrying.”Súng không nặng sau tất cả nỗi sợ tôi đã mang theo.
“If something wasn’t trying to kill me, it would have me worried.”Nếu có thứ gì đó không cố giết tôi, nó sẽ khiến tôi lo lắng.
“Lucian thought I was lost… but I was only changed.”Lucian nghĩ rằng tôi đã bị mất nhưng tôi chỉ được thay đổi.
“Fear moves like a current.”Sợ hãi di chuyển như một dòng điện.
“Death doesn’t leave scars.”Cái chết không để lại sẹo.
“The mist is not my enemy.”Sương mù không phải là kẻ thù của tôi.
“I’m here to save them all-living and dead.”Tôi ở đây để cứu họ – sống và chết.
“The screams of the wraiths are so loud you can’t hear your own.”Tiếng la hét của những con ma rất to, bạn không thể nghe thấy tiếng của mình.
“The only way out of the mist is through it.”Cách duy nhất thoát khỏi sương mù là thông qua nó.
“Out of the lantern… hell came with me.”Ra khỏi địa ngục đèn lồng đi với tôi.
“I remember my nightmares. Wish I could remember to dream.”Tôi nhớ những cơn ác mộng của mình. Ước gì tôi có thể nhớ được giấc mơ.
“I don’t carry this to compromise.”Tôi không mang điều này để thỏa hiệp.
“Those trapped in darkness need light the most.”Những người bị mắc kẹt trong bóng tối cần ánh sáng nhất.
“Fall behind? Follow the screams.”Bị tụt lại phía sau? Hãy theo tiếng hét.
“The past is a wave. Keeps returning.”Quá khứ là một làn sóng. Tiếp tục quay trở lại.
“I forgive. No one else has to.”Tôi tha thứ. Không ai khác phải làm thế.
“My blood still flows but I’ll never be the same.”Máu của tôi vẫn chảy nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy.
“I’ll get us through this…”Tôi sẽ giúp chúng tôi vượt qua điều này

Như vậy là mình đã chia sẻ xong các câu nói của Senna các bạn có thể tìm hiểu câu nói của các tướng khắc tại đây