Câu nói của Taric

cau-noi-cua-taric

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Taric khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Câu nói khi Pick Taric

“That glimmer of hope you see, that’s me.” -> “Tia hy vọng mà bạn nhìn thấy, đó là tôi.”

Câu nói khi Ban Taric

“Your judgement is clouded. Seek clarity.” -> “Phán quyết của bạn bị che mờ. Tìm kiếm sự rõ ràng.”

Câu nói khi bắt đầu game

“There’s nowhere left to go but up.”Không còn nơi nào để đi nhưng lên.
“I have risen beyond the call of banners and kings.”   “Tôi đã vượt lên trên tiếng gọi của các biểu ngữ và các vị vua.”
“There is great power in the stars. Great danger as well.”   “Có sức mạnh lớn trong các ngôi sao. Nguy hiểm lớn quá.”
“The most precious jewel is the one we hold in our heart.”   “Viên ngọc quý giá nhất là thứ chúng tôi giữ trong tim.”
“The climb may be long, but the view is worth it.”   “Cuộc leo núi có thể dài, nhưng tầm nhìn là xứng đáng.”
“Crash the mountain upon them.”   “Đâm núi trên chúng.”
“The heavens guide me.”   “Các thiên đàng hướng dẫn tôi.”

Câu nói khi Taric tấn công

Tấn công Taric sẽ nói

“Let me make myself crystal clear.”Hãy để tôi làm cho mình rõ ràng.
“The heavens strike swiftly.”   “Thiên đàng tấn công nhanh chóng.”
“To protect all.”   “Để bảo vệ tất cả.”
“I serve life, but deal death.”   “Tôi phục vụ cuộc sống, nhưng đối phó với cái chết.”
“Beauty can stir one’s heart… or stop it.”   “Vẻ đẹp có thể khuấy động trái tim của một người … hoặc ngăn chặn nó.”
“Gems always hold their edge.”   “Đá quý luôn giữ cạnh của họ.”
“Beauty and life.”   “Vẻ đẹp và cuộc sống.”
“I will shatter them.”   “Tôi sẽ phá vỡ chúng.”
“The stars care not.”   “Các ngôi sao không quan tâm.”
“Memories are my worst enemies.”   “Ký ức là kẻ thù tồi tệ nhất của tôi.”
“This crystal will never crack.”   “Pha lê này sẽ không bao giờ nứt.”
“Wither in my radiance.”   “Héo trong sự rạng rỡ của tôi.”
“These gems aren’t just for show.”   “Những viên đá quý này không chỉ để trưng bày.”
“I climbed Mount Targon. You did not.”   “Tôi đã leo lên núi Targon. Bạn thì không.”
“Targon weeps for you.”   “Targon khóc cho bạn.”
“I find all life beautiful… except yours.”   “Tôi thấy tất cả cuộc sống đẹp … ngoại trừ của bạn.”
“This world’s fragile beauty must be preserved.”   “Vẻ đẹp mong manh của thế giới này phải được bảo tồn.”
“The stars keep the darkness at bay.”   “Những ngôi sao giữ bóng tối ở vịnh.”
“The mountain endures.”   “Những ngọn núi chịu đựng.”
“Don’t worry, I am here.”   “Đừng lo lắng, tôi ở đây.”

Câu nói khi Taric di chuyển

Mỗi khi di chuyển Taric sẽ nói

“Sometimes, life is worth dying for.”  “Đôi khi, cuộc sống đáng chết.”
“The stars were the question. I was the answer.”  “Các ngôi sao là câu hỏi. Tôi là câu trả lời.”
“The mountain’s mysteries are known to me.”  “Những bí ẩn của ngọn núi được biết đến với tôi.”
“Why is it always the ugly ones?”  “Tại sao nó luôn là những người xấu xí?”
“Easy on the eyes? Don’t I know it.”  “Dễ nhìn không? Tôi không biết điều đó.”
“The Protector speaks through me.”  “Người bảo vệ nói qua tôi.”
“I am no longer the man I once was.”  “Tôi không còn là người đàn ông tôi từng là.”
“We’re all headed toward the same inevitable end. No need to rush.”  “Tất cả chúng ta đều hướng đến cùng một kết cục không thể tránh khỏi. Không cần phải vội vàng.”
“Demacia was my home, but the stars are my destination.”  “Demacia là nhà của tôi, nhưng những ngôi sao là điểm đến của tôi.”
“I have seen the light too clearly to ever fear the darkness.”  “Tôi đã nhìn thấy ánh sáng quá rõ ràng để không bao giờ sợ bóng tối.”
“The mountain reveals the harshest truths in our souls.”  “Ngọn núi tiết lộ những sự thật phũ phàng nhất trong tâm hồn chúng ta.”
“Human life is fleeting, a mountain’s life less so, but stars… stars are eternal.”  “Cuộc sống của con người là phù du, cuộc sống của một ngọn núi ít như vậy, nhưng những ngôi sao … những ngôi sao là vĩnh cửu.”
“The stars freed me from myself.”  “Những ngôi sao giải phóng tôi khỏi bản thân mình.”
“My heart is filled with starlight. I give it freely to all.”  “Trái tim tôi tràn ngập ánh sao. Tôi cho nó tự do cho tất cả mọi người.”
“The mountain showed me my path.”  “Ngọn núi chỉ cho tôi con đường của tôi.”
“Truth is worth fighting for, but beauty is worth dying for.”  “Sự thật đáng để chiến đấu, nhưng vẻ đẹp đáng chết.”
“True gems sparkle even in the absence of light.”  “Đá quý thực sự lấp lánh ngay cả khi không có ánh sáng.”
“Elegance never helped win a fight, but it never hurt.”  “Sự thanh lịch không bao giờ giúp chiến thắng một cuộc chiến, nhưng nó không bao giờ bị tổn thương.”
“Love is simply beauty crystallized.”  “Tình yêu đơn giản là vẻ đẹp kết tinh.”
“To truly see the stars, I climbed.”  “Để thực sự nhìn thấy những ngôi sao, tôi đã leo lên.”
“We see beauty in the stars, and they see beauty in us.”  “Chúng tôi thấy vẻ đẹp trong các ngôi sao, và họ thấy vẻ đẹp trong chúng tôi.”
“Just as the mountain is eternal, so is hope.”  “Giống như ngọn núi là vĩnh cửu, hy vọng cũng vậy.”
“Each life is a rare jewel.”  “Mỗi cuộc đời là một viên ngọc quý hiếm.”
“The mountain’s question is unique for each of us.”  “Câu hỏi của ngọn núi là duy nhất cho mỗi chúng ta.”

Câu nói chế nhạo của Taric

Một chút chế nhạo từ Taric qua câu nói này

“I answered for my crimes. Now it’s your turn.”Tôi đã trả lời cho tội ác của mình. Bây giờ đến lượt bạn.
“Let me broaden your worldview.”Hãy để tôi mở rộng thế giới quan của bạn.
“I bested the mountain. Now it’s your turn.”Tôi đã vượt qua ngọn núi. Bây giờ đến lượt bạn.

Câu nói hài hước của Taric

Sự hài hước của Taric sẽ được thể hiện qua câu nói này…

“I’ve been to the top of the mountain… and the bottom of the gutter. There’s much to learn from both.”Tôi đã lên đỉnh núi … và đáy máng xối. Có nhiều thứ để học hỏi từ cả hai.
“Beauty can be deadly… and manly. Very manly.”Vẻ đẹp có thể gây chết người … và nam tính. Rất đàn ông.

-> Tìm hiểu thêm : Câu nói của Taric