Combo kỹ năng free fire mạnh nhất

combo-skill-free-fire

Cùng tìm hiểu 8 combo kỹ năng mạnh nhất trong Free Fire, các bạn hãy thử để thấy được sức mạnh của nó nhé.

Top 1: Kelly, Maxim, Paloma

Combo kết hợp :

 • Kelly : Tăng tốc độ di chuyển
 • Maxim : Giảm thời gian dùng hòm cứu thương và nấm.
 • Paloma : 30 viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không chiếm diện tích của balo

Top 2: Kelly, Paloma, Caroline

Combo kết hợp :

 • Kelly : Tăng tốc độ di chuyển
 • Paloma : 30 viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không chiếm diện tích của balo
 • Caroline : Tăng tốc độ di chuyển khi cầm Shotgum .

Top 3 : Olivia, Maxim, Paloma

Combo kết hợp :

 • Olivia : Hồi HP cho đồng đội nhiều hơn các nhân vật khác
 • Maxim : Giảm thời gian dùng hòm cứu thương và nấm.
 • Paloma : 30 viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không chiếm diện tích của balo

Top 4 : Nikita, Maxim, Paloma

Combo kết hợp :

 • Nakita : Hồi HP cho đồng đội nhiều hơn các nhân vật khác
 • Maxim : Giảm thời gian dùng hòm cứu thương và nấm
 • Paloma : 30 viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không chiếm diện tích của balo

Top 5 : Maxim, Paloma, Caroline

Combo kết hợp :

 • Maxim : Giảm thời gian dùng hòm cứu thương và nấm
 • Paloma : 30 viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không chiếm diện tích của balo
 • Caroline : Tăng tốc độ di chuyển khi cầm Shotgum

Top 6: Olivia, Kelly, Paloma

Combo kết hợp :

 • Olivia : Hồi HP cho đồng đội nhiều hơn các nhân vật khác
 • Kelly : Tăng tốc độ di chuyển
 • Paloma : 30 viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không chiếm diện tích của balo

Top 7: Andrew, Maxim, Paloma

Combo kết hợp :

 • Andrew : Tăng độ bền giáp và thời gian tồn tại
 • Maxim : Giảm thời gian dùng hòm cứu thương và nấm
 • Paloma : 30 viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không chiếm diện tích của balo

Top 8 : Kelly, Andrew, Paloma

Combo kết hợp :

 • Kelly : Tăng tốc độ di chuyển
 • Andrew : Tăng độ bền giáp và thời gian tồn tại
 • Paloma : 30 viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không chiếm diện tích của balo

Tìm hiểu thêm : Kỹ năng của các nhân vật Free Fire