Cuộc đời và vợ con của Thạch Hạo trong Thế Giới Hoàn Mỹ

thach-hao

Thạch Hạo là nhân vật chính trong Thế Giới Hoàn Mỹ. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về thông tin, sức mạnh, vợ con của nhân vật này nhé.

Thông tin

 • Tên hán: 石昊
 • Tên hán việt: Thạch Hạo
 • Biệt danh: Hoang, Tội, Hoang Thiên Đế, Thạch Hoàng, Thiên Đình Chủ
 • Dân tộc: Thạch tộc
 • Thân phận: Hoang Thiên Đế, Thạch Hoàng, người sáng lập Loạn Cổ Thiên Đình
 • Thế lực: Thạch quốc Hoàng tộc, Thạch Tộc, Cửu Thiên Thập Địa, Thiên Đình
 • Nơi sinh: Võ Vương phủ, Thạch quốc Hoàng Đô, hạ giới Hoang Vực
 • Tín ngưỡng: Có ta vô địch, duy ngã độc tôn, trấn áp hết thảy, không tin luân hồi chỉ tin đương thời
 • Thể chất: Không tiền tuyệt hậu, vạn cổ duy nhất
 • Cảnh giới Hoàn Mỹ: Tiên Đế
 • Cảnh giới Thánh Khư: Tiên Đế trở lên

Năng lực

Năng lựcNắm giữ
chí bảo
Bảo vậtHợp đạo
tiên chủng
Thành tựu
Công pháp tự sáng tạo:
Dĩ thân vi chủng.
Tha hóa tự tại đại pháp.
Lôi đạo tứ tuyệt thiên.
Tụ lý càn khôn
Hoang vô kiếm quyết.


Thiên Sinh chí tôn thuật:
Thượng thương chi chủ.
Luân hồi.
Đệ tam chí tôn thuật.

Bảo thuật:
Côn Bằng.
Chân Long.
Thần Hoàng.
Lôi Đế.
Thiên Giác.
Kỳ Lân.
Cô Chi.
Thảo Tự Kiếm Quyết.
Quan tài thứ ba (quan tài mạnh nhất) trong Tam Thế Đồng Quan.

Đại La Kiếm thai (Đại La Đế Kiếm).

Nguyên Thủy Chân Giải 《 Thần Dẫn 》.

Nguyên Thủy Chân Giải 《 Siêu Thoát 》.

Tam Sinh Dược.
Cửu Sắc Tiên Đa.
Thế giới bảo hạp.

Bất diệt kim
thân.

Linh tê trụy.

Hàng ma xử.

Thần bí đan lô.

Thời gian chung.

Hoang tháp.

Ngũ hành kỳ.
Vạn Đạo Hỏa.

Lấy thân là chủng.
Lấy thân làm chủng, lập Thiên Đình, sáng tạo hệ thống tu luyện Già Thiên.

Trường kỳ trấn áp Hắc Ám náo động, diệt đi Cửu Thiên Thập Địa đại địch Dị Vực.

Giết chết Diệt Thế lão nhân cùng Hắc Ám tứ đế, đánh giết thi hài Tiên Đế ở đầu nguồn Hắc Ám.

Một kiếm bổ ra vạn cổ, cắt ra trời xanh, tách rời vạn cổ tuế nguyệt

Vợ con của Thạch Hạo

Thạch Hạo có 3 vợ:

Hoả Linh Nhi, người mà Thạch Hạo có tình cảm nhiều nhất nhưng vì nhiều lý do nên chỉ làm lễ bái đường không chính thức.

Kế tiếp là Thanh y, cô gái này tiếp xúc cũng như đi theo Thạch Hạo nhiều nhất. Hai người đã có 1 đám cưới không chính thức, nhưng Thanh Y lại không biết nắm bắt cơ hội, vì truy cầu sức mạnh cao hơn, đến lúc muốn theo Thạch Hạo thì đã muộn.

Người thư 3 là Vân Hi, vợ chính thức, 2 người gặp nhau khá sơm, hiểu lầm cũng nhiều, nhưng cuối cùng lại trở thành vợ chính thức của Thạch Hạo, có 1 đưa con trai là Tiểu Thạch Đầu.