Luật chơi ma sói character

luật chơi ma sói

Chia sẻ luật chơi ma sói ( tải file PDF chi tiết bên dưới )

Ma Sói được chia làm 2 phe là : Ma sói và dân làng ( bao gồm dân thường và tiên tri )

+ Muc tiêu của dân làng : giết tất cả Ma Sói

+ Mục tiêu của Ma sói : giết dân làng

Trò chơi gồm 2 giai đoạn : Buổi Tối và Buổi Sáng.

Cách chơi ma sói cụ thể như sau :

luat-choi-ma-soi

Một buổi tối khác, tiến trình lặp lại như trên, trò chơi kết thúc khi :

+ Ma Sói bị diệt hết thì dân làng chiến thắng.

+ Số lượng dân làng và Ma Sói bằng nhau – > Ma Sói chiến thắng.

Phiên bản giới thiệu ở trên là cơ bản. Hiện tại có rất nhiều phiên bản nâng cấp với rất nhiều nhân vật mới.

Xem luật chơi nhiều nhân vật khác tại file sau

https://drive.google.com/file/d/1B6Qk8TLWGkjaINfRUtGJNepoLkLjQiF_/view?usp=sharing

Các bạn có thể tải file này để làm từ liệu !