Mảnh nhân vật free fire để làm gì ?

manh-nhan-vat-free-fire-1

Mảnh nhân vật trong Free Fire là nguyên liệu cần để nâng cấp kỹ năng của các nhân vật trong game. Tùy theo cấp độ kỹ năng mà yêu cầu số mảnh nhân vật khác nhau.

Nhân vật nào sẽ được nâng cấp bằng mảnh nhân vật

Hiện tại trong game Free Fire có 2 nhân vật cơ bản và 15 nhân vật đặc biệt. Các nhân vật đặc biệt này không miễn phí mà bạn cần mua hoặc làm nhiệm vụ để có.

> Xem chi tiết các nhân vật : Tại đây

Điều đặc biệt là các nhân vật đặc biệt sẽ có kỹ năng khác nhau ( trừ 2 nhân vật cơ bản ). Các kỹ năng này cần được nâng cấp bằng mảnh nhân vật để mạnh hơn.

Làm thế nào để có được mạnh nhân vật trong game Free Fire ?

Muốn nâng cấp nhân vật nào thì các bạn phải dùng chính nhân vật đó tham gia trận đấu. Khi hết 1 game đấu ( chết ) sẽ nhận được mảnh nhân vật.

Lưu ý : Giới hạn ngày là 100 mảnh.

Điều đặc biệt là khi bạn kích hoạt khe kỹ năng phụ, thì sẽ nhận thêm 50% lượng mảnh nhân vật tăng thêm cho nhân vật phụ mà bạn đã lấy kỹ năng.

Ví dụ về dùng mảnh nhân vật nâng cấp kỹ năng cho Hayato 

hayato
Hayato

Mức độ gia tăng theo cấp như sau :

+ Cấp 1: 7.5% xuyên giáp

+ Cấp 2 : 8% xuyên giáp

+ Cấp 3 : 8.5% xuyên giáp

+ Cấp 4 : 9% xuyên giáp

+ Cấp 5 : 9.5% xuyên giáp

+ Cấp 6 : 10% xuyên giáp

Như vậy mình đã giới thiệu xong về mảnh nhân vật trong free fire. Các bạn có thể xem thêm kỹ năng của các nhân vật trong Free Fire : Tại Đây