Những nhân vật mạnh nhất trong Đấu Phá Thương Khung


nhan-vat-dau-pha-thuong-khung-1

Helo các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu Top 20 nhân vật mạnh nhất trong Đấu Phá Thương Khung nhé.

Thứ tự lực chiến như sau Top 20 > Top 1: Dược Đan Hồn tộc tứ vị ma thánh > Cổ tộc tam tiên và Hoả linh tiên tử > Tiêu Tiêu > Hắc Yêu Cương Cổ Liệt và Hồn Nguyên Thiên > Hồn Sinh Thiên, Hồn Sinh Địa, Hồn Nghiê > Lôi Danh > Viêm Tần > Hư Vô Thôn Viêm > Lão Tổ Đan Pháp > Lão Tổ Phần Viêm Cốc > Cổ Nguyên > Tiêu Huyền > Chúc Khôn > Hoàng Tuyền Yêu Thánh > Tịnh Liên Yêu Thánh > Bồ đề cổ thụ > Đế phẩm đan dược chưa thành hình > Hồn Thiên Đế > Đà Xà Cổ Đế > Tiêu Viên.

Top 20: Dược Đan

Dược Đan là tộc trưởng của Dược Tộc, 1 trong bát tộc thời viễn cổ chuyên về dược đan.

Top 19: Hồn tộc tứ vị ma thánh, Cổ tộc tam tiên và Hoả linh tiên tử.

Hồn tộc tứ vị ma thánh: 4 trưởng lão cực mạnh của hồn tộc.

Cổ tộc tam tiên: 3 trưởng lão mạnh nhất của cổ tộc.

Hoả linh tiên tử: Nàng là trưởng lão mạnh nhất của Viên Tộc

Top 18: Tiêu Tiêu

Tiêu tiêu là con gái của Tiêu Viên và Mỹ Đỗ Toa.

Top 17: Hắc Yêu Cương Cổ Liệt và Hồn Nguyên Thiên

Cổ Liệt là người đứng đầu Hắc Yên Quân.

Hồn Nguyên Thiên so với Cổ Liệt thì mạnh hơn.

Top 16: Hồn Sinh Thiên, Hồn Sinh Địa, Hồn Nghiêu.

Cả 2 lão này đều là cường giả mạnh nhất Hồn Tộc.

Top 15: Lôi Danh

Lôi Danh là tộc truyển của Lôi Tộc.

Top 14: Viêm Tần

Viêm Tần là tộc trưởng của Viêm Tộc.

Top 13: Hư Vô Thôn Viêm

Hư Vô Thôn Viêm là dị hoả bài danh thứ 2 trên bảng dị hoả.

Top 12: Lão Tổ Đan Pháp

1 trong 5 người mạnh nhất cùng thời với Tiêu Huyền.

Top 11: Lão Tổ Phần Viêm Cốc

Ông là người sáng lập ra Phần Viêm Cốc.

Top 10: Cổ Nguyên

Cổ Nguyên là cha của Huân Nhi, là tốc trưởng cổ tộc.

Top 9: Tiêu Huyền

Tiêu Huyền là tổ tiên của Tiêu Viên từ nghìn năm trước.

Top 8: Chúc Khôn

Chú Khôn là cha của Tử Nghiên.

Top 7: Hoàng Tuyền Yêu Thánh

Hoàng Tuyền Yêu Thánh đã bước chân vào cảnh giới đấu đế.

Top 6: Tịnh Liên Yêu Thánh

Tịnh Liên Yêu Thánh là chủ nhân của Tinh Liên Yêu Hoả – Dị Hoả bài danh thứ 3.

Top 5: Bồ đề cổ thụ

Là nhân vật khá bí hiểm.

Top 4: Đế phẩm đan dược chưa thành hình

Là 1 trong 2 bảo vật ở trong cổ đế động phủ.

Top 3: Hồn Thiên Đế

Hồn Thiên Đế là tộc trưởng của hồn tộc.

Top 2: Đà Xà Cổ Đế

Ông là dị hoả đứng thứ nhất trên bảng dị hoả.

Top 1: Tiêu Viên

Tiêu Viên là nhân vật chính của bộ truyện đấu phá thương khung, có thiên phú hơn người, được dược lão chỉ dạy, và gặp nhiều cơ duyên cùng nỗ lực dần đã trở nên cường đại.

Sau này nhận được truyền thường Đà Xà Cổ Đế nên được tấn cấp Đấu Đế, gọi là Viêm Đế. Đánh bài hồn thiên đế.