Lên đồ Braum DTCL mùa 4.5 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Braum ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Áo choàng gai, Thú tượng thạch giáp, Áo choàng lửa… các trang bị tăng khả năng phòng thủ. Xem ngay công thức ghép đồ Braum dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Braum dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Braum theo Thách …

Xem chi tiết
darius-dtcl-bia

Lên đồ Darius DTCL mùa 4.5 chuẩn nhất

Đồ chuẩn nên lên cho Darius DTCL mùa 4.5 sẽ là: Kiếm súng Hextech, Nỏ sét, Găng tay bảo thạch… các trang bị gia tăng sát thương. Xem ngay công thức ghép đồ Darius dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Darius dtcl mùa 4.5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Darius theo Thách Đấu. Cách …

Xem chi tiết
aatrox-dtcl-bia

Lên đồ Aatrox DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Aatrox ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Thú Tượng Thạch Giáp, Áo Choàng Lửa, Giáp Máu Warmog,… các trang bị tăng khả năng phòng thủ cho Aatrox. Xem ngay công thức ghép đồ Aatrox dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Aatrox dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Aatrox …

Xem chi tiết
sivir-dtcl-bia

Lên đồ Sivir DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Sivir ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Cuồng Cung Runaan, Cuồng Đao Guinsoo, Đại Bác Liên Thanh… các trang bị tăng tốc độ đánh. Xem ngay công thức ghép đồ Sivir dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Sivir dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Sivir theo Thách Đấu. …

Xem chi tiết
orn-dtcl-bia

Lên đồ Ornn DTCL mùa 4.5 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Ornn ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Áo Choàng Gai, Thú Tượng Thạch Giáp, Áo Choàng Lửa,… các trang bị tăng khả năng phòng thủ cho Ornn. Xem ngay công thức ghép đồ Ornn dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Ornn dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Ornn …

Xem chi tiết
xayah-dtcl

Lên đồ Xayah DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Xayah ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Giáp Thiên Thần, Vô Cực Kiếm, Cung Xanh… các trang bị tăng sát thương co Xayah. Xem ngay công thức ghép đồ Xayah dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Xayah dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Xayah theo Thách Đấu. Cách …

Xem chi tiết
kayle-dtcl-bia

Lên đồ Kayle DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Kayle ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Cuồng Đao, Áo Choàng Thuỷ Ngân, Đại Bác Liên Thanh,… các trang bị tăng tốc độ đánh và sát thương. Xem ngay công thức ghép đồ Kayle dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Kayle dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Kayle …

Xem chi tiết
Vladimir-dtcl-bia

Lên đồ Vladimir DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Vladimir ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Mũ Phù Thủy Rabadon, Quỷ Thư Morello, Giáp Máu Warmog… các trang bị tăng sát thương và máu. Xem ngay công thức ghép đồ Vladimir dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Vladimir dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Vladimir theo Thách …

Xem chi tiết
Nasus-dtcl-bia

Lên đồ Nasus DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Nasus ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Áo Choàng Lửa, Giáp Máu Warmog, Thú Tượng Thạch Giáp … các trang bị tăng khả năng chống chịu cho Nasus. Xem ngay công thức ghép đồ Nasus dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Nasus dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho …

Xem chi tiết
olaf-dtcl-bia

Lên đồ Olaf DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Olaf ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Huyết Kiếm, Giáp Thiên Thần, Cuồng Đao Guinsoo,… các trang bị tăng sát thương cho Olaf. Xem ngay công thức ghép đồ Olaf dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Olaf dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Olaf theo Thách Đấu. Cách …

Xem chi tiết
Alistar-dtcl-bia

Lên đồ Alistar DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Alistar ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Áo Choàng Lửa, Thông Đạo Zz’rot, Thú Tượng Thạch Giáp … các trang bị tăng sát thương và kháng phép. Xem ngay công thức ghép đồ Alistar dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Alistar dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Alistar …

Xem chi tiết
Tryndamere-dtcl-bia

Lên đồ Tryndamere DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Tryndamere ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Đại Bác Liên Thanh, Áo Choàng Thủy Ngân, Vô cực kiếm … các trang bị tăng sát thương và kháng phép. Xem ngay công thức ghép đồ Tryndamere dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Tryndamere dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho …

Xem chi tiết
neeko-dtcl

Lên đồ Neeko DTCL mùa 4.5 mạnh nhất

Đồ chuẩn cho Neeko ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Bùa Xanh, Găng Bảo Thạch, Mũ Phù Thuỷ Rabadon,… các trang bị tăng khả năng phòng thủ. Xem ngay công thức ghép đồ Neeko dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Neeko dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Neeko theo Thách Đấu. …

Xem chi tiết
Cho'Gath-dtcl-bia

Lên đồ Cho’Gath DTCL mùa 4.5 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Cho’Gath ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Nỏ sét, Mũ Phù Thủy Rabadon Quỷ Thư Morello… các trang bị tăng sát thương. Xem ngay công thức ghép đồ Cho’Gath dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Cho’Gath dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Cho’Gath theo Thách Đấu. Cách ghép …

Xem chi tiết
Mordekaiser-bia

Lên đồ Mordekaiser DTCL mùa 4.5 chuẩn nhất

Đồ chuẩn cho Mordekaiser ĐTCL mùa 4.5 nên lên là: Nỏ sét, Mũ Phù Thủy Rabadon Quỷ Thư Morello… các trang bị tăng sát thương. Xem ngay công thức ghép đồ Mordekaiser dtcl mùa 4.5 ngay bên dưới. Đồ đề xuất và công thức ghép cho Mordekaiser dtcl mùa 4 .5 Sắp xếp theo mức độ ưu tiên các món đồ cần thiết cho Mordekaiser theo Thách Đấu. Cách ghép …

Xem chi tiết