Các Cấp Bậc Tu Luyện & Cảnh Giới Trong Nghịch Thiên Chí Tôn

cap-bac-tu-luyen-trong-nghich-thien-chi-ton

Chào các bạn, trong bài chia sẻ này blog game tranvanthong sẽ giới thiệu cho các bạn hệ thống tu luyện và cảnh giới trong Nghịch Thiên Chí Tôn mới và đầy đủ nhất. Nghịch Thiên Chí Tôn là truyện đã được chuyển hóa thành phim, các bạn có thể đọc hoặc xem tùy theo sở thích của mình.

Các Cấp Tu Luyện trong Nghịch Thiên Chí Tôn

Các cấp bậc tu luyện và cảnh giới tại Phàm Giới:

Cấp BậcCảnh Giới
Linh Thai Cảnh Nhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thai Hồn Cảnh Nhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Luyện Hồn CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thần Hồn CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thánh Hồn CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Hồn Mạch CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thần Mạch CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thần Vực CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Vực Thai CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Vũ Hóa CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn

Các cấp bậc tu luyện và cảnh giới tại Tiên Giới:

Cấp BậcCảnh Giới
Phạt Tiên CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Luyện Tiên CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đế Nhân CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đế Thánh CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đế Vương CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đế Hoàng CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đại Đế CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai

Các cấp bậc tu luyện và cảnh giới tại Thần Giới:

Cấp BậcCảnh Giới
Nhân Thần CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Địa Thần CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Thiên Thần CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Bán Thánh CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Đại Thánh CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Thần Vương CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Vĩnh Hằng CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Nhân Đạo Vạn Vật Cảnh ( Thượng Thần Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thiên Đạo Giới Phạt Cảnh ( Thần Tôn Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Càn Khôn Hồng Mông Cảnh ( Chí Tôn Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thần Đạo Thủy Nguyên Cảnh ( Tổ Thần Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Vạn Vật Hóa Hư Cảnh ( Tổ Vương Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thương Thiên Chi Tôn Cảnh ( Tổ Hoàng Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn

Các cấp bậc tu luyện và cảnh giới tại Thế Giới Chí Cao:

Cấp BậcCảnh Giới
Tổ Đế Cảnh ( Bá Vương Vũ Trụ )Nhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Tổ Thánh CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đạo Nhân CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đạo Thần CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đạo Vương CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đạo Hoàng Cảnh ĐạoNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đế Cảnh Đạo Tổ CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Chí Cao Đạo TổNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn

Như vậy mình đã chia sẻ tất cả các cấp bậc và hệ thống tu luyên trong Nghịch Thiên Chí Tôn. Các bạn có thể đón xem bài viết mới: Cấp Bậc Tu Luyện Thôn Phệ Tinh Không tại blog Tranvanthong.com.

Thông tin Nghịch Thiên Chí Tôn:

  • Tác giả: Khô nhai vũ mộ.
  • Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.