Cấp Bậc Tu Luyện Thôn Phệ Tinh Không

cap-bac-tu-luyen-thon-phe-tinh-khong

Bài viết tại Tranvanthong.com – Giới thiệu danh sách các cấp bậc tu luyện trong Thôn Phệ Tinh Không. Thôn Phệ Tinh Không là một bộ truyện đã chuyển hóa thành phim hoạt hình 3D cực kỳ hay.

Danh Sách Cảnh Giới

Trong Thôn Phệ Tinh Không được chia thành các cảnh giới như sau: Học Đồ, Hành Tinh, Hằng Tinh, Vũ Trụ, Vực Chủ, Giới Chủ, Bất Hủ, Vũ Trụ Tôn Giả, Vũ Trụ Chi Chủ, Vũ Trụ Tối Cường Giả (Chân Thần), Hư Không, Chân Thần, Vĩnh Hằng Chân Thần, Hỗn Độn Chúa Tể (Xưng Thánh), Thần Vương, Hồn Nguyên, Lãnh Chúa.

Cảnh giớiCấp bậc
Học ĐồChiến Sĩ (sơ cấp, trung cấp, cao cấp).
Chiến Tướng (sơ cấp, trung cấp, cao cấp).
Chiến Thần (sơ cấp, trung cấp, cao cấp).
Hành Tinh9 cấp.
Hằng Tinh9 cấp.
Vũ Trụ9 cấp.
Vực Chủ9 cấp.
Giới Chủ9 cấp.
Bất HủQuân Chủ.
Phong Hầu.
Phong Vương.
Vũ Trụ Tôn Giả
Vũ Trụ Chi Chủ
Vũ Trụ Tối Cường Giả
(Chân Thần)
Hư Không Chân Thần
Vĩnh Hằng Chân Thần
Hỗn Độn Chúa Tể (Xưng Thánh)
Thần Vương
Hồn NguyênPhổ Thông.
Thế Giới Cấp.
Lãnh Chúa

Chi Tiết Cảnh Giới

Hành Tinh: Khi đạt được cảnh giới này sẽ biết bay, có được sức mạnh của riêng mình phụ thuộc từng người.

Hằng Tinh: Sống được trong Vũ Trụ ở những nơi bình thường.

Vũ Trụ: Khi đạt cảnh giới này sẽ được coi như Cường Giả trong Vũ Trụ.

Vực Chủ: Có được “Lĩnh Vực” của mình.

Giới Chủ: Có không gian riêng của mình gọi là “Giới”.

Bất Hủ: Đến Bất Hủ, nếu không bị giết thì sẽ không chết.

Vũ Trụ Tôn Giả: Có Phép Tắc Không Gian hoặc Thời Gian đầy đủ. 

Vũ Trụ Chi Chủ: Cảnh giới này có khả năng dung hợp 2 Pháp Tắc Không Gian và Thời Gian. Họ có thể nghịch chuyển thời không hồi sinh những người dưới cấp độ.

Vũ Trụ Tối Cường Giả: Thành Chân Thần, linh hồn và thân thể họ sẽ một lần nữa tách ra. 

Hư Không Chân Thần: Cảnh giới cần cảm ngộ diễn biến Vũ Trụ sinh ra. Hư Không Chân Thần đã siêu thoát Luân Hồi.

Vĩnh Hằng Chân Thần: Đạt tới cảnh giới này họ sẽ ngộ ra một vài ảo diệu của bản nguyên Vũ Trụ. 

Hỗn Độn Chúa Tể: Khống chế Hỗn Độn, là chúa tể Hỗn Độn.

Thần Vương: Cảnh giới này có thể khống chế Không Gian Hỗn Độn trong cơ thể diễn biến thành một Vũ Trụ, nơi mà có thể sinh ra Cường Giả Vĩnh Hằng, Hỗn Độn.

Hồn Nguyên:

Lãnh chúa: Người đạt được cấp độ này sẽ tồn tại vĩnh hằng và có được Đạo Cấp Hồn Nguyên.

Xem thêm: Các Cấp Bậc Tu Tiên trong Nhất Niệm Vĩnh Hằng