Câu nói của Kha’Zix

cau-noi-cua-khazix

Cùng tìm hiểu các câu nói của Kha’Zix khi Ban/Pick và tham gia trong 1 trận đấu LOL. Những câu nói của hắn sẽ là bạn rợ mình đấy.

Cùng tìm hiểu nào..

Câu nói của Kha’Zix khi Pick

“Change is good.”“Thay đổi là tốt.”

Câu nói của Kha’Zix khi Ban

“They fear me.”“Họ sợ tôi.”

Câu nói khi Kha’zix tấn công

Săn mồi, tấn công lạnh lùng, truy đuổi đều thể hiện qua các câu nói này.

“Isolate and devour.”Họ sợ tôi. “Cô lập và nuốt chửng.”
“One by one.”Từng cái một.
“Ah… delicious.”À … ngon.
“Blood in the air.”Máu trong không khí.
“Clever creatures.”Sinh vật thông minh.
“They fear me.”Họ sợ tôi.
“Devour their bones.”Nuốt xương của họ.

Câu nói khi Kha’zix di chuyển

Hắn nói bất cứ khi nào hắn thích, một kẻ săn mồi đáng sợ.

“Consume and adapt.”Tiêu thụ và thích nghi.
“Position for ambush.”Vị trí phục kích.
“A different view.”Một cái nhìn khác.
“I sense worthy prey.”Tôi cảm thấy con mồi xứng đáng.
“Endless hunger.”Cơn đói vô tận.
“This world is delicious!”Thế giới này thật ngon!
“Sharpening my claws.”Làm sắc nét móng vuốt của tôi.
“Fear the Void.”Sợ Void.
“No escape.”Không lối thoát.
“They’ll never see me.”Họ sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi.

Câu nói hài hước của Kha’Zix

Sự hài hước đáng sợ.

“To truly know someone, eat them and walk a mile in their feet.”Để thực sự biết ai đó, hãy ăn chúng và đi một dặm dưới chân họ.
“My purpose is eating deadly creatures. My hobby is eating Yordles.”Mục đích của tôi là ăn những sinh vật chết người. Sở thích của tôi là ăn Yordles.
“I ate an optimist once, but I couldn’t keep him down.”Tôi đã ăn một người lạc quan một lần, nhưng tôi không thể giữ anh ta xuống.
“I have evolved beyond jokes. I am now a robot. Beep. Boop.”Tôi đã tiến hóa vượt ra ngoài những trò đùa. Bây giờ tôi là một robot. Bíp. Boop.

Câu nói chế nhạo của Kha’Zix

Đáng sợ,..

“Do not fear death. The best part of you will live on!”“Đừng sợ chết. Phần tốt nhất của bạn sẽ sống! “
“If I eat you, will I learn how to die?”Nếu tôi ăn bạn, tôi sẽ học cách chết?
“Hahaha. You’re barely worth eating!”Hahaha. Bạn hầu như không đáng ăn!

Tìm hiểu thêm :