Câu nói của LeBlanc

cau-noi-cua-leblanc

Heloo !! Anh/Em

Mình xin chia sẻ các câu nói của LeBlanc trong khi Ban/Pick tướng và khi tham gia chiến đấu. Nếu các bạn chú ý có thể đã nghe qua những câu nói này rồi.

Câu nói khi Pick LeBlanc

“The Black Rose shall bloom once more.”“Hoa hồng đen sẽ nở thêm một lần nữa.”

Câu nói khi Ban Leblanc

“Are you certain?”“Bạn chắc chứ?”

Câu nói khi Leblanc tấn công

Sự biến áo của LeBlanc được thể hiện qua các câu nói này

“Time to make an appearance.”Thời gian để xuất hiện.
“There’s no escape.”Không lối thoát.
“Watch closely.”Quan sat ki.
“What a treat.”Thật là một điều trị.
“Right where I want them.”Ngay tại nơi tôi muốn họ.
“Surprised to see me?”Ngạc nhiên khi thấy tôi?

Câu nói khi LeBlanc di chuyển

Một hoạt động di chuyển của Leblanc đều có lời nói.

“Where next?”Tiếp theo là ở đâu?
“It’s all smoke and mirrors.”Đó là tất cả khói và gương.
“Patience, summoner.”Kiên nhẫn, triệu tập.
“Tricky, aren’t you?”Tricky, phải không?
“Are you certain?”Bạn chắc chứ?
“Trust me.Tin tôi đi.
“Classic misdirection.”Sai lầm cổ điển.”
“Looks can be deceiving.”Trông có thể lừa dối.
“Would I lie?”Tôi sẽ nói dối?

Câu nói chế nhạo của LeBlanc

Sự chế nhào là có thừa ở ảo thuật gia.

“For a moment I thought I’d broken a sweat.”“Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng tôi đã đổ mồ hôi.”

Câu nói hài hước của LeBlanc

Một chú hài hước cho sự biến mất của bạn..

“For my next trick I’ll make their life bar disappear.”Đối với trò lừa tiếp theo của tôi, tôi sẽ làm cho thanh cuộc sống của họ biến mất.
“Lying is, like, ninety five percent of what I do.”Nói dối là, giống như, chín mươi lăm phần trăm những gì tôi làm.

Tìm hiểu thêm :