Câu nói của Malphite

Câu nói của malphite

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Malphite khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Malphite
Malphite

Câu nói khi Pick Malphite

“Rock solid.” “Sỏi đá.”

Câu nói khi Ban Malphite

“You will lose.” “Bạn sẽ thua. “

Câu nói của Malphite khi tấn công

Mỗi khi tấn công hắn sẽ nói…

“Smash!”Đập vỡ!
“Hurt!”Đau!
“Kill.”Giết chết.
“Die!”Chết!
“Pain!”Đau đớn!
“Stay down!”Giữ ở mức thấp!

Câu nói khi Mailphite di chuyển

Nếu để ý bạn sẽ nghe hắn nói…

“Ok.”Được.
“Sure.”Chắc chắn rồi.
“Uh-huh.”Uh-huh.
“Got it.”Hiểu rồi.
“Yes.”Vâng.
“Going.”Đang đi.
“I’m moving as fast as I can.”Tôi đang di chuyển nhanh nhất có thể.

Câu nói chế nhạo của Malphite

 “You will lose.” “Bạn sẽ thua.”

Câu nói hài hước của Mailphite

“Caught between a rock… and a hard place.” “Bị kẹt giữa một tảng đá … và một nơi khó khăn.”

> Tìm hiểu thêm: Câu nói của lllaoi