Câu nói của Nautilus

cau-noi-cua-nautilus

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Nautilus khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Nautilus
Nautilus

Câu nói khi Pick Nautilus

“Beware the depths.”“Coi chừng độ sâu.”

Câu nói khi Ban Nautilus

” I will not rest.”” Tôi sẽ không nghỉ ngơi. “

Câu nói khi Nautilus tấn công

Khi tấn công Nautilus sẽ nói…

“I will have vengeance.”Tôi sẽ báo thù.
“Drag them down.”Kéo chúng xuống.
“Fear the ocean’s weight.”Sợ trọng lượng của đại dương.
“All will drown.”Tất cả sẽ chết đuối.
“They will pay.”Họ sẽ trả tiền.
“I will not rest.”Tôi sẽ không nghỉ ngơi.

Câu nói khi Nautilus di chuyển

Hắn sẽ nói gì khi di chuyển…

“The tide ebbs.”Thủy triều lên.
“The endless march.”Cuộc diễu hành bất tận.
“Forward, forward.”Tiến lên, tiến lên.
“Left to die.”Còn lại để chết.
“Find the guilty.”Tìm người có tội.
“Peer into the darkness.”Ngắm vào bóng tối.
“Echoes from the deep.”Tiếng vọng từ sâu thẳm.
“Lost and forgotten.”Mất và quên.
“Do you hear them calling?”Bạn có nghe thấy họ gọi không?

Câu nói chế nhạo của Nautilus

Chế nhạo gì nào ?

“You are in the deep end now!”“Bây giờ bạn đang ở tận cùng! “

Câu nói hài hước của Nautilus

Cười đi..

“Sometimes I think this anchor just weighs me down.” “Đôi khi tôi nghĩ mỏ neo này chỉ đè nặng tôi.”

-> Tìm hiểu thêm: Câu nói của Malphite