Câu nói của Malzahar

cau-noi-cua-malzahar

Những câu nói của Malzahar khi Ban/Pick và trong chiến đấu có gì đặc biệt, các bạn hãy cùng tìm hiểu qua những chia sẻ dưới đây nhé.

Câu nói khi Pick Malzahar

“Oblivion awaits!”“Quên lãng đang chờ đợi!”

Câu nói khi Ban Malzahar

“It is done.”“Xong rồi.”

Câu nói khi Malzahar tấn công

Môt sự thản nhiên khi tấn công Malzahar mặc định kẻ thù sẽ tử trận

“It is done.”Xong rồi.
“Mortality is weakness.”Tử vong là điểm yếu.
“We demand sacrifice.”Chúng tôi yêu cầu sự hy sinh.
“Inevitable.”Chắc chắn xảy ra.
“Their time is short.”Thời gian của họ rất ngắn.
“For the Void.”Đối với Vô vi.

Câu nói khi Malzahar di chuyển

Mỗi hoạt động Malzahar đều nói..

“Icathia beckons.”Icathia vẫy gọi.
“As was foreseen.”Như đã thấy trước.
“In due course.”Trong khóa học do.
“Second sight ordains it.”Tầm nhìn thứ hai tấn công nó.
“It is in motion.”Đó là trong chuyển động.
“At once.”Một lần.
“We are timeless.”Chúng tôi là vô tận.
“Do not challenge fate’s will!”Đừng thử thách ý chí định mệnh!
“Without question.”Không có câu hỏi.

Câu nói chế nhạo của Malzahar

Khinh thường kẻ địch là đây..

“Come mortal, witness your demise!”Hãy đến chết, chứng kiến sự sụp đổ của bạn!
“Bow to the void! Or be consumed by it!”Cúi đầu vào khoảng trống! Hoặc bị tiêu thụ bởi nó!

Câu nói hài hước của Malzahar

Chẳng hài hước chút nào..

(Burps) “I think a Voidling just came out!”(Burps) “Tôi nghĩ rằng một Voidling vừa xuất hiện!”

Tìm hiểu thêm :