Câu nói của Shyvana

cau-noi-cua-shyvana

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Shyvana khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại .

Shyvana
Shyvana

Bắt đầu nào..

Câu nói khi Pick Shyvana

“They are nothing before me.” “Họ chẳng là gì trước tôi cả.”

Câu nói khi Ban Shyvana

 “I smell fear.” “Tôi ngửi thấy sợ hãi.”

Câu nói của Shyvana khi tấn công

Hắn sẽ nói gì khi tấn công…

(Human) “Suffer my fury.”(Con người) “Chịu đựng cơn giận dữ của tôi.”
(Human) “The might of Demacia will prevail.”   (Con người) “Sức mạnh của Demacia sẽ thắng thế.”
(Human) “The rage.”   (Nhân) “Cơn thịnh nộ.”
(Human) “They see their end.”   (Con người) “Họ thấy kết thúc của họ.”
(Human) “They are nothing before me.”   (Con người) “Họ chẳng là gì trước tôi.”
(Human) “By the blood of my father, I will end them.”   (Con người) “Bằng máu của cha tôi, tôi sẽ kết thúc chúng.”
(Dragon) “Fragile creatures.”   (Rồng) “Sinh vật mỏng manh.”
(Dragon) “I will dance in their ashes.”   (Rồng) “Tôi sẽ nhảy trong đống tro tàn của họ.”
(Dragon) “Feel my talons.”   (Rồng) “Hãy cảm nhận tài năng của tôi.”
(Dragon) “Fear me.”   (Rồng) “Sợ tôi.”

Câu nói của Shyvana khi di chuyển

Nếu để ý bạn sẽ nghe thấy…

(Human) “I go.”(Nhân) “Tôi đi.”
(Human) “The dragon nears.”(Con người) “Con rồng gần kề.”
(Human) “On wings of fury.”(Con người) “Trên đôi cánh giận dữ.”
(Human) “The enemies of Demacia will fall.”(Con người) “Kẻ thù của Demacia sẽ sụp đổ.”
(Human) “Without remorse.”(Con người) “Không hối hận.”
(Human) “The quiet before battle.”(Con người) “Sự yên tĩnh trước trận chiến.”
(Human) “I smell fear.”(Con người) “Tôi ngửi thấy sự sợ hãi.”
(Human) “They should run now.”(Con người) “Họ nên chạy ngay bây giờ.”
(Human) “They have faced nothing like me.”(Con người) “Họ đã không phải đối mặt với tôi như thế nào.”
(Dragon) “Behold my true form.”(Rồng) “Kìa hình dạng thật của tôi.”
(Dragon) “Tremble before the power of a dragon.”(Rồng) “Run rẩy trước sức mạnh của rồng.”
(Dragon) “Power flows through me.”(Rồng) “Sức mạnh chảy qua tôi.”
(Dragon) “I am unleashed.”(Rồng) “Tôi được giải phóng.”

Câu nói hài hước của Shyvana

Một chút hài hước từ Shyvana

(Human) “What do you get when a dragon sneezes? (chuckles) Out of the way.”(Con người) “Bạn nhận được gì khi rồng hắt hơi? (Cười khúc khích) Tránh đường.”

Câu nói chế nhạo của Shyvana

Chế nhạo ư…

(Human) “Come get a glimpse into the belly of the beast!”(Con người) “Hãy nhìn thoáng qua vào bụng con thú!”
(Dragon) “Think you’re a dragon slayer? Come here and try.”(Rồng) “Hãy nghĩ rằng bạn là một kẻ giết rồng? Hãy đến đây và thử.”

-> Tìm hiểu thêm: Câu nói của Sejuani