Câu nói của Twisted Fate

cau-noi-twisted-fate

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Twisted Fate khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Câu nói khi Pick Twisted Fate

“Lady luck is smilin’.” -> “Quý cô may mắn là smilin ‘.”

Câu nói khi Ban Twisted Fate

“I reckon.” – > “Tôi nghĩ.”

Câu nói khi Twisted Fate tấn công

Mỗi khi tấn công Twisted Fate sẽ nói

“Pick a card.”Chọn một thẻ.
“All or nothin’.”Tất cả hay không ‘.
“I never bluff.”Tôi không bao giờ lừa gạt.
“Let’s raise the stakes.”Hãy nâng cao cổ phần.
“Looks like trouble.”Hình như rắc rối.
“Let it ride.”Hãy để nó đi xe.
“I got this.”Tôi hiểu rồi.
“Nobody touches the hat.”Không ai chạm vào chiếc mũ.

Câu nói khi Twisted Fate di chuyển

Mỗi khi di chuyển các bạn sẽ nghe Twisted Fate nói

I reckon.”Tôi nghĩ. “
“Doin’ it.”Đừng làm vậy.
“Deal ’em.”Thỏa thuận với họ.
“It’s all in the cards.”Đó là tất cả trong các thẻ.
“Just the luck of the draw.”Chỉ là sự may mắn của trận hòa.
“It’s my lucky day.”Đó là ngày may mắn của tôi.
“Don’t mind if I do.”Đừng bận tâm nếu tôi làm.
“I’m one of a kind.”Tôi là một trong những loại.
“Always on the run.”Luôn luôn chạy.
“Lookin’ good.”Trông thật tuyệt.
“Charmed, I’m sure.”Say mê, tôi chắc chắn.

Câu nói hài hước của Twisted Fate

Sự hài hước của Twisted Fate

“Never lost a fair game… or played one.”Không bao giờ thua một trò chơi công bằng … hoặc chơi một trò chơi.
“Cheater’s just a fancy word for winner.”Cheater chỉ là một từ ưa thích cho người chiến thắng.

Câu nói chế nhạo của Twisted Fate

Một chút chế nhạo từ Twisted Fate

“Only two Jokers in the deck, and I get dealt you.”Chỉ có hai Joker trong bộ bài, và tôi đã xử lý bạn.”
“Only a fool plays the hand he’s dealt.”Chỉ có một kẻ ngốc chơi tay anh ta xử lý.

Tìm hiểu thêm : Câu nói của Syndra