Hướng dẫn chơi Long Tước vltk Mobile từ A – Z

long-tuoc-vltk-mobile

Long Tước là môn phái mới trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile với sự linh hoạt – bạo kích – tê liệt – khả năng hồi phục tốt. Bên cạnh đó, Long Tước với kỹ năng tạo ảo ảnh biến ảo khó lường đã sẵn sàng thách đấu các môn phái khác.

Đánh giá sức mạnh Long Tước

Thông tin cơ bản

 • Ngũ hành: Hỏa
 • Vũ khí: Đao
 • Đặc điểm : Cận chiến, phân thân.
 • Khắc chế : Thiên vương, thiếu lâm, tàng kiếm, bá đao, dương môn
 • Bị khắc chế : Đoàn thị, Nga Mi và Thúy Yên

Ưu/Nhược điểm

Ưu Điểm

 • Sát thương cao
 • Hồi Máu
 • Cơ động
 • Né tránh cao

Nhược Điểm

 • Khó Target 1 mục tiêu trong Pk quần chiến
 • Kỹ năng Đao Thần Giáng Thế nếu bị khống chế sẽ không sử dụng được tiếp.

Hướng dẫn xây dựng môn phái Long Tước vltk Mobile

Chọn chân nguyên cho Long Tước

Đối với môn phái Long Tước phù hợp nhất là Đồng Phu Thiết Cốt hoặc Thiên Địa Quy Tâm

dong-phu-thiet-cot
thien-dia-quy-tam

Tẩy luyện thuộc tính chân nguyên cho Long Tước:

Khảm được 6 dòng, ưu tiên:

 • Sức mạnh
 • Nhanh nhẹn
 • Né tránh cơ bản
 • Tỉ lệ bạo kích cơ bản
 • Bỏ qua né tránh cơ bản
 • Linh hoạt

Khảm được 7 vòng, ưu tiên:

 • Sức mạnh
 • Nhanh nhẹn
 • Né tránh cơ bản
 • Tỉ lệ bạo kích cơ bản
 • Bỏ qua né tránh cơ bản
 • Linh hoạt
 • Bỏ qua tỉ lệ bạo kích cơ bản

Khảm được 8 vòng, ưu tiên:

 • Sức mạnh
 • Nhanh nhẹn
 • Né tránh cơ bản
 • Tỉ lệ bạo kích cơ bản
 • Bỏ qua né tránh cơ bản
 • Linh hoạt
 • Bỏ qua tỉ lệ bạo kích cơ bản
 • Thể chất

Xây dựng đồng hành cho Long Tướng

Áp dụng cho cả: Đồng Phu Thiết Cốt hoặc Thiên Địa Quy Tâm

Đồng hành hay nhiều thanh niên thường gọi là (pet) dùng để hỗ trợ nhân vật trong việc đi ải, tham gia võ lâm minh chủ,.. Việc lựa chọn đồng hành cho Long Tước sẽ gia tăng lực chiến cho môn phái này.

Đồng hành 1s:

hoặc

Đồng hành 2S

Đồng hành 3S

hoặc

Xây dựng môn khách cho Long Tước

Nên có :

 • Kinh kha ( Thiên hỏa lưu ly bộ)

Nếu không có kinh khá thì có thể dùng Yên Nhược Tuyết

Ưu tiên:

 • Các Môn Khách A bỏ qua né tránh và hiệu xuất phục hồi.
 • Chúc tử hư
 • Boọ lý nguyên bá
 • Bộ nhạc phi
 • Bộ dương ảnh phong
 • Kinh kha
 • Đường giản

Gợi ý:

mon-khach-long-tuoc

Tẩy luyện trang bị cho Long Tước

Việc lựa trong trang bị theo đúng thuộc tính cho Long Tước cực kỳ quan trọng. Điều này giúp cho Long Tước tăng khả năng gây sát thương và hồi phục trong Pk.

Dưới đây là ưu tiên lựa chọn thuộc tính để tẩy luyện trang bị môn phái Long Tước.

Vũ khí

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện :

Hút sinh lực -> Sức mạnh -> Linh hoạt ->Tỉ lệ bạo kích -> Tấn công -> Sát thương thuộc tính

Nón

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Linh hoạt -> Thể chất -> nhanh nhẹn -> Tỉ lệ kháng bạo kích -> Sinh lực cơ bản % -> Tỉ lệ kháng choáng.

Hộ uyển

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh -> Thể chất -> Nhanh nhẹn -> Tỉ lệ kháng bạo kích -> Miễn sát thương bạo kích -> Kháng tỉ lệ tàn phế.

Dây chuyền

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh –> Sát thương bạo kích % –> Phản đòn cận chiến -> Tỉ lệ bạo kích –> Bỏ qua né tránh-> Nhanh nhẹn.

Áo

Ưu tiện chọn thuộc tính tẩy luyện:

Nhanh nhẹn -> Thể chất -> Tỉ lệ kháng bạo kích -> Miễn sát thương bạo kích % -> Kháng tỉ lệ thuộc tính -> Hồi phục sinh lực.

Nhẫn

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh –> Linh hoạt –> Tỉ lệ Bạo kích –> Phản đòn cận chiến -> Bỏ qua né tránh -> Kháng tỉ lệ tàn phế

Đai

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Nhanh nhẹn -> Linh hoạt -> Thể chất ->Sinh lực cơ bản % -> Tỉ lệ kháng bạo kích -> Miễn sát thương bạo kích.

Ngọc bội

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Linh hoạt -> Phản đòn tầm xa -> Sát thương bạo kích % -> Tỉ lệ kháng bạo kích ->Bỏ qua né tránh -> Thể chất

Giày

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh-> Nhanh nhẹn -> Thể chất -> Miễn sát thương bạo kích -> Tỷ lệ kháng bạo kích -> Hiệu sức phục hồi.

Hộ thân phù

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Thể chất –> Nhanh nhẹn –> Hiệu suất phục hồi % -> Sát thương bạo kích % -> Bỏ qua né tránh -> Phản đòn tầm xa.

Khảm đá hồn cho Long Tước

*Chú ý ưu tiên các mốc khảm để kích hoạt thuốc tính bộ.

Vũ khí

da-hon-vu-khi-long-tuoc

Khảm Đá Hồn:

 • Thiệu hồng uyên
 • Dương anh
 • Triết biệt
 • Huyền thiên đạo nhân
 • Hạng vũ

Nón

da-hon-non-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Phương miễn
 • Phương Miễn *
 • Hoàng nham tương
 • Đoan mộc duệ
 • Độc cô kiếm
 • Tần thủy Hoàng
 • Tuyền cơ tử
 • Doãn tiêu vũ

Hộ uyển

da-hon-ho-uyen-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Triệu thăng quyền
 • Đường tiêu
 • Dương hi liệt
 • Lý thiện mục
 • Ngu doãn
 • Lý quảng
 • Hà linh phiêu

Dây chuyền

da-hon-day-chuyen-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Trác phi phàm
 • Lôi chấn thiên
 • Đường ảnh
 • Đường cửu
 • Diệp thanh dương
 • Hoàng ngọc anh
 • Huyền thiên võ cơ
 • Đường hiểu

Áo

da-hon-ao-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Vô tưởng
 • Tiểu ảnh phong
 • Thanh hiểu sư thái
 • Bạch khởi
 • Lâm thanh vũ
 • Cổ yên nhiên
 • Hoàn nhan hồng liệt

Nhẫn

da-hon-nhan-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Dương thiết tâm
 • Thiên tinh đạo trưởng
 • Mạnh tri phu
 • Nam cung phi
 • Kinh tuyết
 • Đường giản

Đai

da-hon-dai-long-tuoc

Khảo đá hồn:

 • Bạch ngạn kính
 • Lý điềm nhi
 • Nam cung duyệt
 • Thạch hiên viên
 • Dương ảnh phong
 • Tần thủy hoàng

Ngọc bội

da-hon-ngoc-boi-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Thượng quan phi long*
 • Yên nhược tuyết
 • Gia luật sở tài
 • Chúc tử hư
 • Lý tư
 • Hà nhân ngã
 • Hồng nhan lâu thất
 • Võ tắc thiên

Giày

da-ho-giay-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Đoạt bảo tặc
 • Nạp lan tiềm lãm
 • Nguyệt my nhi*
 • Đạo nhất chân nhân
 • Kinh kha
 • Băng nghi
 • Ngu cơ tuyệt thế
 • Lý nguyên bá

Hộ thân phù

Khảm đá hồn:

 • Khúc hà
 • Huyền từ
 • Liễu tiêu đình
 • Đơn khác ninh
 • Băng lân tích hoàng
 • Hòang nhan hồng liệt
 • Võ tắc thiên*

Xây dựng kinh mạch cho Long Tước

Khi Server nó mở đến kinh mạch nào thì các bạn cố gắng mở cho mình ít nhất là chu thiên tầng 2 ( bắt buộc nhé). Vì kinh mạch nó rất là quan trọng cho nhân vật trong VLTK mobile. -> Kinh mạch càng cao thì nhân vật của mình càng trâu càng khỏe.

Thứ tự ưu tiên:

 1. Khúc cốt
 2. Đốc mạch
 3. Chu thiên, Dương khiêu, Âm khiêu, Chu thiên, Dương duy
 4. Âm khiêu, Công tôn

-> Riêng Khúc cốt bắt buộc phải từ 15 điểm trở lên

Kinh mạch võ đang

Xây dựng Tụ Bảo Bồn cho Long Tước

Ưu tiên

 • Sức mạnh
 • Linh hoạt
 • Nhanh nhẹn
 • Thể chất
 • Tấn Công
 • Kháng thời gian thuộc tính

Lên đồ Ngựa cho Long Tước

Đối với đồ ngựa các bạn lên theo thứ tự ưu tiên như sau:

ngua-vo-dang

Thứ 1: Yên Ngựa

Yên ngựa Võ Đang

Thứ 2 : Bàn đạp

ban-dap

Thứ 3: Dây cương

day-cuong-1

Việc lên đồ ngựa cực kỳ tốn kém, nhưng hiệu quả mang lại không hề nhỏ nhé.

Mảnh tuyệt học Long Tước

Ưu tiên:

1 -> Cấp tuyệt Học

2 -> Thuộc tính bộ

3 -> Các thuộc tính

Các bộ ưu tiên:

Ưu tiến lên 7 món

1 -> Kinh đào phách ngạn

2 -> Đạp tuyết tầm mai

Thuộc tính ưu tiên:

1 -> Kháng thời gian thuộc tính

2 -> Kháng tỉ lệ thuộc tính

3 -> Bỏ qua né tránh

4 -> Sát thương thuộc tính

Bí kíp cho Long Tước

Bí kíp sơ

Đao thần -> Mê thần -> Đạp diễm ->Toàn vũ

Bí kíp trung

Đao thần -> Toàn vũ -> Mê thần -> Đạp diễm

Bí kíp cao

Đao thần -> Toàn vũ -> Toàn vũ -> Đạp diễm

Trận pháp cho Long Tước

tran-phap-long-tuoc

Khuyến khích sử dụng cho 2 trận pháp Hảo Hữu và Bang Hội đó là Sức Mạnh và Nhanh Nhẹn.

Tăng kỹ năng cho Long Tước

Kỹ năng môn phái

Long Tước sử dụng kỹ năng là chính nên không ưu tiên tăng chiêu đánh thường Long Tước Đao Pháp.

ky-nang-mon-phai-long-tuoc

Kỹ năng giang hồ

ky-nang-giang-ho-long-tuoc

Cách Pk Long Tước VLTK mobile hiệu quả

Như vậy mình đã chia sẻ xong cách xây dựng môn phái Long Tước vltk Mobile . Huy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc mọi người chơi game vủi vẻ…

Tìm hiểu thêm: