Bảng ngọc và phù hiệu Quillen mùa 26 mạnh nhất 2023

Bảng ngọc và phù hiệu Quillen

Quillen là tướng đi rừng cực kỳ cần bảng ngọc và phù hiệu mạnh cho giai đoạn đầu trận đấu. Chính vì thế, các bạn cần chú hơn trong việc lựa chọn. Nếu bạn nào còn đang phân vân chưa biết xây dựng như thế nào có thể tham khảo các cách mà mình sẽ chia sẻ ngay dưới đây.

quillen
quillen

Bắt đầu xây dựng bảng ngọc và phù hiệu Quillen nào…

Bảng ngọc Quillen đi rừng

Thông tin về: Bảng ngọc sát thủ Liên Quân

Theo Top Server

Top 1,2

10 VIÊN ĐỎ III TỈ LỆ CHÍ MẠNG/SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG + Tỷ lệ chí mạng +0.7%
+ Sát thương chí mạng +3.6%
10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY + Tốc đánh +1%
+ Tốc chạy +1%
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP + Công vật lý +0.9
+ Xuyên giáp +6.4

Top 3

10 VIÊN ĐỎ III TỈ LỆ CHÍ MẠNG/SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG + Tỷ lệ chí mạng +0.7%
+ Sát thương chí mạng +3.6%
5 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY + Tốc đánh +1%
+ Tốc chạy +1%
5 VIÊN TÍM III CÔNG VẬT LÝ/TỐC CHẠY + Công vật lý +1.6
+ Tốc chạy +1%
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP + Công vật lý +0.9
+ Xuyên giáp +6.4

Theo tỷ lệ thắng

50%, trận thắng: 269,146

10 VIÊN ĐỎ III TỈ LỆ CHÍ MẠNG/SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG + Tỷ lệ chí mạng +0.7%
+ Sát thương chí mạng +3.6%
10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY + Tốc đánh +1%
+ Tốc chạy +1%
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP + Công vật lý +0.9
+ Xuyên giáp +6.4

49%, trận thắng: 106077

10 VIÊN ĐỎ III TỈ LỆ CHÍ MẠNG/SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG + Tỷ lệ chí mạng +0.7%
+ Sát thương chí mạng +3.6%
6 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY + Tốc đánh +1%
+ Tốc chạy +1%
4 VIÊN TÍM III HÚT MÁU + Hút máu +1.6%
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP + Công vật lý +0.9
+ Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc Quillen chuẩn

Theo khuynh hướng sát thủ

10 VIÊN ĐỎ III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP

 • Công vật lý +2
 • Xuyên giáp +3.6

10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY

 • Tốc đánh +1%
 • Tốc chạy +1%

1O VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

Theo khuynh hướng chí mạng

10 VIÊN ĐỎ III TỈ LỆ CHÍ MẠNG/SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG

 • Tỷ lệ chí mạng +0.7%
 • Sát thương chí mạng +3.6%

10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY

 • Tốc đánh +1%
 • Tốc chạy +1%

10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

Phù hiệu Quillen đi rừng

Thông tin về : Hệ thống phù hiệu liên quân

Phù hiệu đề cử

Lựa chọn 1:

 • Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang

Cấp 1: Dư ảnh

Cấp 2: Cường công

Cấp 3: Đấu khi

 • Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên

Cấp 1: Tử thần

Cấp 2: thợ săn

Lựa chọn 2:

 • Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang

Cấp 1: Hấp huyết

Cấp 2: Cường công

Cấp 3: Ma chú

 • Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh

Cấp 1: Tướng phản

Cấp 2: Xuyên tâm

Lựa chọn 3:

 • Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang

Cấp 1: Hấp huyết

Cấp 2: Cường công

Cấp 3: Ma tính

 • Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh( nhạy bén ) – Phù hiệu tháp quang minh ( tương phản )

Cấp 1: Nhạy bén

Cấp 2: Tướng phản

Theo tỉ lệ thắng

44,46%, trận thắng: 589380

 • Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang

Cấp 1: Hấp huyết

Cấp 2: Cố thủ

Cấp 3: Ma chú

 • Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên ( Mật ngữ ) – Phù hiệu tháp quang minh ( tương phản )

Cấp 1: Mật ngữ

Cấp 2: Tương phản

47,51%, trận thắng: 109318 (mùa 26)

 • Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên

Cấp 1: Siêu hồi máu

Cấp 2: Thợ săn

Cấp 3: Chuyển sinh

Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang ( hấp huyết ) – Phù hiệu rừng nguyên sinh ( nhạy bén )

Cấp 1: Hấp huyết

Cấp 1: Nhạy bén

Top server

 • Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang

Cấp 1: Hấp huyết

Cấp 2: Cố thủ

Cấp 3: Ma chú

 • Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh ( tương phản ) – Phù hiệu thành khởi nguyên ( tử thần )

Cấp 1: Siêu hồi máu

Cấp 2: Tương phản

-> Xem thêm: Bảng ngọc và phù hiệu Gildurbảng ngọc và phù hiệu Nakroth